Trångt. Kokob Gde och Yonatan Msgna tycker att de 19 kvadratmeter de delar är väl trångt att bo på. Foto: Jonas Månsson

Olika regler för nyanlända och ungdomar – i samma hus

När färre nyanlända kommer till Solna får unga i stället flytta in i de tillfälliga bostäderna. Samtidigt måste nyanlända fortsätta bo två och två på 19 kvadrat, till skillnad mot de som hyr ungdomslägenheter.

  • Publicerad 12:15, 31 jan 2020

Jag hade kunnat betala det dubbla för en egen lägenhet.

Sedan 2016 har Solna stad hänvisat nyanlända till modulhus som finns på Bredkilsbacken i Huvudsta och Förvaltarvägen i Frösunda.

De senaste åren har dock antalet som kommer till Sverige minskat. Eftersom nyanlända maximalt får bo där i två år har det kommunala bostadsbolaget Signalisten beslutat att i stället hyra ut lägenheter till ungdomar. Det gäller så kallade ungdomskontrakt på sex månader, som kan hyras av unga mellan 18 och 27 år.

Lägenheterna är 19 kvadratmeter och de nyanlända placeras två och två i varje bostad. Det gäller dock inte ungdomslägenheterna, där lägenheter i samma storlek hyrs ut till en ensam hyresgäst.

”Har blivit bråkigt”

Beskedet, som kom i höstas, har upprört flera av de nyanlända som hyrt delade bostäder i husen. En av dem är Merhawi Siele som kommer från Eritrea. Han parades ihop med en kille från samma land, men som talade ett annat språk.

– Det blir svårt att kommunicera och det har blivit bråkigt mellan några. Jag förstår att alla inte kan erbjudas egen lägenhet, men de som är lediga borde vi få använda, säger han.

Han betalar 2 585 kronor för sin del i en delad etta. De lägenheter som hyrs ut på ungdomskontrakt är dubbelt så dyra.

– Just nu jobbar jag och har en provanställning. Jag hade kunnat betala det dubbla för en egen lägenhet, säger han.

Hans resonemang delas av Mekhlef Kanaan som bodde där i två år, men som nu flyttat till Norrtälje.

– När vi kommer hit säger kommunen att vi ska lära oss svenska. Men det är svårt att fokusera på studier om någon annan ligger precis bredvid eller vill sova, säger han.

Grannar. Yonatan Msgna, Mekhlef Kanaan, Merhawi Siele och Kokob Gde har alla bott i modulhusen. Mekhlef Kanaan har dock flyttat till Norrtälje. Foto: Jonas Månsson

Kokob Gde, Yonatan Msgna, Merhawi Siele och Mekhlef Kanaan i Merhawi Sieles rum. Hans rumskamrat har flyttat ut, så i väntan på någon nyinflyttad bor han just nu själv. Foto: Jonas Månsson

”Går inte att jämföra”

Signalistens ordförande, Magnus Nilsson (M), menar att det är olika förutsättningar för kontrakten och därför inte går att jämföra.

– Nyanlända har rätt att bo kvar i två år, förutsatt att hyran betalas, enligt lagstiftningen. De som bor med ungdomskontrakt kan bli uppsagda med en månads framförhållning, säger han.

Det kan ske om Solna plötsligt behöver ta emot fler nyanlända. Men planen är att av 50 av 170 lägenheter ska bli ungdomslägenheter om de inte fylls. De första tomma lägenheterna släpptes runt årsskiftet och tidigare i veckan hade sex unga flyttat in.

– Vi har gjort så här för att fylla ut lägenheterna så att unga som har stått i bostadskö kan få bostad, säger Magnus Nilsson.

Administration är en anledning som Magnus Nilsson lyfter varför nyanlända som har råd att betala dubbel hyra inte erbjuds att bo själva.

– Då skulle vi behöva skriva in i allas kontrakt att de kan sägas upp och även ha resurser för omflyttning om det måste ske, säger Magnus Nilsson.

Enligt Magnus Nilsson kan nyanlända som uppfyller ålderskraven söka ungdomskontrakt, men de får konkurrera med de som har längre kötid.

– Om vi skulle ge de nyanlända som kan betala själva chansen att få ett eget kontrakt skulle vi skapa en gräddfil. Alla ungdomar måste söka via samma bostadskö, säger han.

Kommunalt ­bostadsbolag

Signalisten är Solna stads kommunala bostadsbolag. I deras bestånd finns i dag 4 000 lägenheter och knappt 200 lokaler i fastigheter utspritt över Solna stad.

Bolaget är i en expansionsfas och ska enligt den pågående satsningen Projekt 1 000 färdigställa 1 000 nya bostäder i Solna innan 2025.  

Källa: Signalisten

Stockholm Direkt