Anmält. En kommuninvånare uppmärksammade kommunen på ett oljespill och kommunen har polisanmält händelsen. Foto: Mostphotos

Oljetunnor läckte – polisanmäls efter tips

Tunnor läckte miljöfarligt innehåll i ett industriområde. En medborgare gjorde kommunen uppmärksam på det hela. Kommunen har nu polisanmält händelsen.

  • Publicerad 10:38, 1 jul 2019

Det var tidigare i år som en kommuninvånare gjorde upptäckten att tunnor i ett industriområde läckte olja. Det hela ska ha pågått i ett par veckor.

– Miljöavdelningen åkte ut direkt när vi fick kännedom om läckaget. Åtals­anmälan gjordes efter platsbesöket. Som tillsynsmyndighet har vi återkommande tillsyn av olika verksamheter utifrån miljöbalken.
Det är svårt att ange en exakt tidsspann på hur ofta verksamheterna tillsynas, det beror helt och hållet på verksamhetens art, skriver Åsa Odelfalk, bygglovchef och t. f förvaltningschef i ett mejl till BålstaDirekt.

Är det vanligt att kommunen upptäcker/blir medvetna om den här typen av misskötsel?

– Miljöavdelningen utför tillsyn hos miljöfarliga verksamheter för att förebygga utsläpp eller annan negativ miljöpåverkan. Den här typen av ärende är inget vanligt förekommande klagomål till miljöavdelningen. Det är bra att Håbo kommun har engagerade invånare som hör av sig när de ser något.

Området ska saneras området att det översta jordlagret som kan vara kontaminerat tas bort. Detta åligger den som orsakat läckaget alternativt markägaren. Enligt uppgifter fanns det misstankar om att det även ska ha läckt ut i grundvattnet, men enligt kommunen finns det i dagsläget ingenting som tyder på att så är fallet.

– Det bedöms inte vara någon risk för allmänheten i nuläget, skriver Åsa Odelfalk.

Vilken uppmaning skulle du vilja komma med till företag som sysslar med den här typen av verksamhet?

– Att förvara sina kemikalier på ett säkert sätt så att det inte riskerar att läcka ut till mark eller vatten (inkluderat avlopp).Förvaringen ska vara sluten och skyddad mot nederbörd. Kärlen ska förvaras invallat, dvs. i ett tråg eller skåp som är tätt och kan fånga upp vätskan vid ett eventuellt läckage.

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt