BLANKT. För att reparera vägen lades ett slags asfaltsklister på vägen. På vissa platser har det blivit för mycket klister som skapat glatta ytor. Foto: Claudio Britos

Oljig smet ger halka på Grödinges olycksväg

En oljig smet har lagts på vägen mellan Smällan och Skanssundet. Det ska förlänga livet på asfalten, men många Grödingebor menar att det gjort vägen ännu farligare.

  • Publicerad 11:38, 30 okt 2019

Väg 569 mellan Smällan och Skanssundet skulle ha fått ny asfalt i år. Men när Trafikverket var tvungna att göra omprioriteringar blev det istället en lagning – som många Grödingebor tycker gjort vägen mycket halare.

– Det är som en smet, en tjära, som lagts ovanpå vägen. När jag var ute och hämtade tidningen i morse hade smeten frusit till och det var glashalt, berättar Ulf Rönnqvist som bor vid Sibble.

Vägen är bitvis smal och tungt trafikerad med lastbilar på väg till och från reningsverket i Skanssundet. För bara några veckor sedan skedde en olycka uppe vid Karlslunds ridskola, då en lastbil välte ner i en hästhage. Ulf Rönnqvist tycker att en trafikmätning behövs.

– En sådan har inte gjorts på mycket länge och det är dags nu. Det är 25 meters lastbilar som passerar här och vägen behöver bli säkrare, säger han.

Asfaltslagning

Smeten som nu lagts på vägen är en försegling som läggs på vägar som har sprickor i asfalten för att förlänga livslängden. 

– Det är ett slags asfaltsklister som man sedan lägger grus ovanpå för att täcka sprickorna, förklarar Mikael Lindell som är projektledare på Trafikverket.

Gruset ska alltså klistras fast och det som blir över sopas upp.

– Det blir alltid ett överflöd. Nu kan det ha blivit för mycket klister som skapar en del glatta ytor, säger Mikael Lindell.

TRAFIKTÄTT. Ulf Rönnqvist har bott i Sibble sedan 1970-talet. Han tycker att en trafikmätning behövs på vägen mellan Smällan och Skanssundet. Där passerar mycket tung trafik på väg till och från reningsverket, menar han. Foto: Claudio Britos

Längs vägen sitter nu skyltar som varnar för halka när vägen är våt.

– När bilarna får vinterdäck, plogbilarna plogar och trafiken rullar på så kommer klistret luckras upp. Om det blivit en för glatt yta på vägen så kommer den bli mer ruggat och då blir det precis som innan, säger Mikael Lindell.

Har följt reglerna

De som fått stenskott på sina bilar från gruset på vägen kan göra en skadeståndsanmälan till Trafikverket. Men Mikael Lindell tror inte att några pengar kommer betalas ut.

– Då ska entreprenören ha försummat åtgärderna. Men vi sopade upp gruset inom 24 timmar och har skyltat om löst grus och halka, vilket är enligt reglerna. Min uppfattning är att jobbet har utförts korrekt, säger han. 

När vägen kommer asfalteras om är ännu inte klart.

– Det var planerat till i år men på grund av omprioriteringar gjorde vi den här lösningen istället. Beläggningsplanen för nästa år har ännu inte kommit, så jag vet inte hur prioriteringarna blir framöver, säger Mikael Lindell.