Konflikt. En olaglig brygga väcker heta känslor bland boende vid Sjöbacken. Foto: Mikael Andersson

Olovlig brygga väcker heta känslor

När Lambaröborna blir fler behövs också fler båtplatser. Därför har några öbor byggt en brygga på fastlandet. Men bryggan saknar bygglov, något grannar nu anmält till staden och polisen.

  • Publicerad 16:27, 11 sep 2020

Under slutet av sommaren har en olovlig brygga byggts vid Sjöbacken i Hässelby villastad, mittemot Lambarö.

– Det är förmodligen en grupp boende på Lambarö som helt enkelt tagit ett privat initiativ för att göra de förändringar som är nödvändiga för att vardagen ska fungera, säger Elin Froby, som bor på Lambarö.

Anmält av grannar

Det har gjort att flera grannar på fastlandet valt att anmäla saken till både staden och polisen. "Vi vill att bryggan tas bort omedelbart med hänsyn till barnsäkerhet, utsikt från villorna och allemansrätt på parkmark", har en anmälare skrivit till staden.

Lambaröborna har ingen önskan om konflikt med de på fastlandet, menar Elin Froby.

– Men bryggan är dessvärre nödvändig för att våra liv ska fungera. Samtliga fastboende på ön behöver en båtplats per hushåll på fastlandet. Så har det tyvärr inte sett ut, det tog exempelvis åtta år för min familj att få en bryggplats. Innan dess fick vi lägga oss längs strandkanten eller i bästa fall temporärt låna av någon annan, säger hon.

De senaste åren har fler flyttat till ön permanent, samtidigt som staden inte tar ansvar för att tillgodose de nya behoven, menar Elin Froby.

– Jag inser att detta är en knepig situation, men det är svårt att se någon annan lösning än att utöka med en brygga. Ingen blir gladare än vi på Lambarö när den inte behövs längre, då betyder det att staden tagit sitt ansvar.

Behövs. Bryggan är nödvändig för att livet på Lambarö ska fungera, menar en som bor på ön. Foto: Elin Froby

Under utredning

Från förvaltningens sida så utreds nu bryggan.

– Man får inte uppföra privata byggen på allmän mark som ska vara tillgänglig för invånare och besökare. Ärendet handläggs nu enligt gällande rutiner, säger Magnus Rydevik, chef för fastighets- och parkenheten i Hässelby-Vällingby.

I nuläget är det oklart hur lång handläggningen kan ta.

På lokalpolitisk finns inga planer på att underlätta kommunikationerna för öborna, varken i form av bro eller fler båtplatser, menar Bo Arkelsten (M), ordförande i stadsdelsnämnden.

– Nej, det gör det inte. Det är en fråga som kommer upp med jämna mellanrum, och vi har tidigare försökt ta ett samlat grepp kring saken. Till exempel visade det sig då ogörligt att anlägga en bro, säger han och fortsätter:

– Vill man ha en brygga så ansöker man om bygglov. Nu är det här ett svartbygge. I de flesta fall blir det så att de rivs.

Lambarö

Ligger i Mälaren utanför Hässelby villastad och är ungefär en kilometer lång och 250 meter bred.

Strax under 60 fastigheter finns på ön, som 2011 anslöts till det kommunala avloppsnätet.

Ingen fast förbindelse finns mellan ön och fastlandet.

Sjöbacken i Hässelby, som ligger mitt emot Lambarö, har en historia av bryggbråk. För några år sedan, bland annat, pågick en tvist om ett bygglov för en småbåtshamn på fastlandet åt Lambaröborna. Ärendet överklagades hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen, som nekade bygglovet.

Visa merVisa mindre