Foto: John Söderberg

Ombyggnaden av Väg 70 går in i nästa fas

Förberedelserna inför ombyggnaden av väg 70 påbörjades redan hösten 2016. Nu går projektet snart in en ny fas och Trafikverket bjuder in till öppet hus.

  • Publicerad 16:09, 20 mar 2017

Trafikverket ska bygga om väg 70 mellan Enköping och Simtuna till en mötesfri väg. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Redan hösten 2016 påbörjades förberedelserna och hittills går allt enligt plan.

– Vi har bland annat avverkat skog och påbörjat sidovägar, säger Ulrica Eriksson, som är projektledare för ombyggnaden.

Nu går går Trafikverket snart in i nästa fas i byggprocessen. I april och maj ska tre kilometer av väg 70, med start från Simtuna, förstärkas på prov.

– Det är den befintliga vägkroppen som ska förstärkas genom att vi blandar i ett annat material. Vägen är inte dimensionerad för den tunga trafiken som rullar idag, säger projektledaren.

Arbetet ska pågå en bit in i september. Ulrica Eriksson tror inte att trafikanter kommer att påverkas särskilt mycket.

– Vägen blir lite smalare och hastigheten sänks när vi sätter igång i Simtuna, säger Ulrica Eriksson.

Trafikverket kommer inom snar framtid dela ut informationsblad till boende i närheten av vägen. Där kommer de gå ut med närmare information om hur bygget går.

Den 9 maj ska det även hållas ett öppet hus i Sparrsätra. Då är både Trafikverket och Peab på plats och informerar samt svarar på frågor.

– Vi skickar ut inbjudan inom den närmsta framtiden, säger Ulrica Eriksson.

Även de arkeologiska utgrävningarna är nu färdiga. En del markområden i anslutning till vägen har spärrats av.

– Det är för att vi inte ska gräva någonstans av misstag, säger Ulrica Eriksson.

Hela bygget förväntas vara färdigt hösten under 2018.

Tidsplan

Viss produktionsstart januari 2017 
(till exempel avverkning, arbete med sidovägnät, förberedande arbeten för tillfällig förbifart vid Kävrabäcken).

Arbeten med sidovägnät och vändslingor fortsätter fram till juni 2018.

Ny bro över Kävrabäcken byggs mars – april 2017, trafiken leds via förbifart.

Förstärkningsarbeten (bärighetshöjande åtgärder) på riksväg 70 en provsträcka från bron i Simtuna och 3 km söder ut. April-maj 2017.

Förstärkningsarbeten på riksväg 70 augusti – november 2017.

Skyltning, räckesarbeten samt toppbeläggning mars- september 2018.

Färdigbyggt hösten 2018.

Källa: Trafikverket

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Kommunen: Spar på vattnet!

Ena-Håbo Tidningen Precis som förra året uppmanas nu kommuninvånarna i Enköping att spara in på vatten-användandet. Detta för att undvika vattenbrist senare under sommaren.onsdag 20/6 11:02