Det blåmarkerade området visar var den nya delen av Hammarbyhöjden planeras att byggas. Foto: Stockholms stad

Omdebatterade byggplaner tar ny fart

Totalt 400 nya lägenheter, en skola för 1200 elever och en ny idrottsplats. Så ser planen ut för projektet Hammarbyskogen. Nu har området markanvisats och ska upp i nästa exploateringsnämnd.

  • Publicerad 17:15, 2 okt 2017

De omdiskuterade planerna på en exploatering av Hammarbyskogen tar nu ny fart. Totalt 400 lägenheter om 150 hyresrätter och 250 bostadsrätter har markanvisats på det tänkta området norr om korsningen vid Finn Malmgrens väg och Ulricehamnsvägen, alldeles vid foten av Hammarbybacken där IP och den populära “Indianparken” idag ligger.

Även en ny förskola, en grundskola för 1200 elever samt en ny idrottsplats med garage har markanvisats på platsen.

Skövlarsynth fortsätter håna Hammarbyskogen; "Nu skiter jag i barnsligheterna"

"Del av sammankopplingen av stadsdelen och innerstan"

Den 12 oktober ska ärendet upp i exploateringsnämnden och om det klubbas igenom fortskrider planerna för bygget och en ny detaljplan ska då tas fram.

– Huvudmålet är att det här ska vara en del av sammankopplingen av stadsdelen och innerstan. Men det är också viktigt för bostadsmålet i Stockholm och för att få fram fler skolor, säger Miroslav Vujicic, projektledare på exploateringskontoret.

Rödgrön enighet om Hammarbyskogen och Nytorps gärde: Nu ska det byggas bostäder

Planer på ny matvarubutik

Markanvisningsförslaget ingår i det beslutade programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Markanvisning för hyresrätterna gäller byggherrarna Einar Mattsson och Stena Fastigheter, som vill bygga på mark med tomträtt. Vad gäller bostadsrätterna är det Folkhem Trä och Borätt AB samt Einar Mattsson som ska bygga på köpt mark.

Även kommersiell yta ska upprättas med lokaler i bottenvåningarna. Mot Finn Malmgrens väg finns det även planer på en ny matvarubutik.

IP evakueras under byggtiden och förskola flyttar

Enligt förslaget står planerna fast vid att Hammarbyhöjdens IP ska flyttas mot Hammarbybacken och vridas något. Under den nya idrottsanläggningen planeras också ett parkeringsgarage för områdets boende.

– Idrottsplatsen kommer att behöva evakueras under byggtiden och förläggas på annan plats till dess att allt är klart, säger Miroslav Vujicic.

Förskolan Sjöfararen kommer också att flyttas till nya lokaler vid Galgbacken i Hammarbyhöjden. Marken, som i dag upplåts med tomträtt, kommer att lämnas tillbaka till Stockholms stad. En ny förskola ska dock byggas för att komplettera förskoleutbudet i området.

Projektet färdigt 2025

Planen är, om förslaget antas och vinner laga kraft, att byggstart sker 2021 med en första inflytt 2023 och att hela projektet står färdigt år 2025.

Som StockholmDirekt tidigare berättat har projektet väckt starka reaktioner bland boende i området. Under detaljplanearbetet ska bebyggelseförslaget ut på samråd på nytt.

Förslaget att bygga i Hammarbyskogen och på Nytorps gärde ligger fast

– Vi har haft samråd och en tidig dialog i programarbetet. Vi vet att det finns synpunkter, både positiva och negativa. Men man jobbar med synpunkterna för att det ska bli så bra som möjligt, säger Miroslav Vujicic.

Så har markanvisningarna fördelats. Se lista nedan. Foto: Stockholms stad

Så är de markanvisade bostäderna planerade

Rött område

Stena - ca 25% (100 hyresrätter)

Einar Mattsson - ca 25% (50 hyresrätter och 50 bostadsrätter)

Borätt - ca 25% (100 bostadsrätter)

Folkhem - ca 25% (100 bostadsrätter)

Inom det blåmarkerade området markanvisas till:

Sisab - en förskola respektive en grundskola

Inom det grönmarkerade området markanvisas till:

Stockholms parkering - underliggande garage

Fastighetsnämnden - ovanliggande idrottsanläggning

Visa merVisa mindre

Det blåmarkerade området visar var den nya delen av Hammarbyhöjden planeras att byggas. Foto: Stockholms stad