Mer resurser. I år skjuts det till 315 miljoner mer till vårdcentralerna i Stockholm. De pengarna ska göra vården mer tillgänglig, lovar Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd. Foto: Karin Nilsson och Anna Molander

”Omöjligt om du blir sjuk efter klockan åtta”

"Som Fort Knox", "tvärstopp", "ett lotteri". Så beskriver några av våra läsare sina försök att få en akuttid på vårdcentralen. Svaret från regiontoppen är att mer pengar kommer, men både fack och opposition är kritiska.

  • Publicerad 20:10, 21 feb 2019

Efter vår artikel om att det är svårt, ibland omöjligt, att få en aktuttid på vårdcentralen har flera läsare runt om i Stockholm hört av sig till oss.

Frustration hos läsarna

Många känner igen sig, ring innan klockan åtta, annars är det kört. Några fortsätter telefonjakten i hopp om att få en tid på en annan vårdcentral istället. Flera åker till närakut eller akutsjukhus, trots långa timmar i väntrum. Någon tröttnar och köper en privat vårdförsäkring. Besvikelsen på den egna vårdcentralen är stor.

Så ska det inte vara, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L), som tycker att vården brister.

– Vi har inte en tillräckligt tillgänglig primärvård här i Stockholm men det varierar stort från vårdcentral till vårdcentral och över tid. Hela primärvården behöver rustas, därför tillskjuter vi nu mer pengar för att kunna ha mer läkare på plats och för att förbättra tillgänglighet, säger hon.

Mer pengar 2019

Satsningen hon pratar om är de 315 miljoner kronor extra som regionen i år öronmärker till vårdcentralerna. En ökning med sex procent jämfört med 2018. 155 av de nya miljonerna går till att höja den fasta ersättningen som vårdcentralen får för varje patient som är listad där.

Besöksersättningen höjs också med 20 kronor per besök för andra yrkesgrupper än läkare, till exempel sjuksköterskor. Det ska frigöra läkartider för de patienter som behöver det mest och göra att alla patient kan få vård snabbare.

En chef på Liljeholmens vårdcentral vi intervjuat sammanfattar läget för vårdcentralerna med orden “kraven på oss ökar hela tiden, men ersättningen har inte ändrats nämnvärt”. Varför kommer de här pengarna först nu?

– Vi började under förra mandatperioden men det här är vår största satsning hittills och vi kommer att fortsätta utveckla primärvården. Det här räcker en bit men vi är inte färdiga, säger Anna Starbrink (L).

S: För lite, för sent

Men oppositionsregionsrådet Talla Alkurdi (S) är inte imponerad. För lite och för sent, anser hon.

– I flera år har primärvården varit missgynnad vad gäller ekonomiska resurser samtidigt som primärvården har fått fler uppdrag. Resurserna har varit alldeles för låga under alldeles för lång tid. Det gör att den här satsningen blir väldigt liten, säger Talla Alkurdi (S).

Elina Lundberg, reporter. Foto: Sacharias Källdén

Så berättar våra läsare

“Förra veckan när jag verkligen behövde en tid pga att jag haft influensan i tre veckor...då blev det tvärstopp!! Svaret blev...vänd dig till akuten om du inte blir bättre!” Carina Olsson

“Vi har samma problem. Telefontiderna tar slut snabbt och då får man inte ens komma fram för att prata med någon. Har man tur att få en tid är man ganska ensam i väntrummet. Kanske har de personalbrist.” Anonym

“Det går inte att få en akuttid”. Monica Lindbom

“Katastrofalt, jag tror att det handlar även om att man kan lista sig överallt.” Anonym

“Det har blivit så här därför att det inte funnits medicinsk triage på vårdcentralen. Det är först till kvarn som gäller, snabbast på luren. Det är klart att 90 personer inte lider av brådskande eller livshotande tillstånd! Se över arbetsorganisationerna inom primärvården.” Helene Storm

“Omöjligt om du känner dig krass efter klockan åtta". Ninni

"Jag förstår inte hur det kan vara tillåtet att det på en vårdcentral i princip är ett ren lotteri att kunna få vård." Joe Murphy

Läkarfacket protesterar

Stockholms läkarförening är inte nöjd med majoritetens satsning på primärvården.

Facket har därför begärt en central förhandling om hur ersättningen ska se ut för vårdcentralerna i Stockholm i år.

Läkarföreningen anser inte att de nya pengarna räcker, eftersom vårdcentralerna i många år inte har kompenserats för sina kostnadsökningar.

Facket oroas också över att fler arbetsuppgifter förs över till primärvården.

Efterlysning! Jobbar du på vårdcentral?

Arbetar du inom primärvården? Hur ser det ut på ditt jobb? Delar du de ledande politikernas bild att de nya pengarna kommer lyfta vårdcentralerna?

Hör av dig till mig på elina.lundberg@direktpress.se