Omstridda höghusen blir hyresrätter

Frågan om bostadsrätter på Sadelmakaren har varit en lång konflikt. Nu avbryts försäljningen. – Vi får ett tillskott på hyresrätter, säger Carina Weir, vd på Enköpings Hyresbostäder.

  • Publicerad 10:47, 25 sep 2019

Efter den stora branden på Kärrhöksgränd den 14 september fick 45 lägenheter utrymmas och många var i akut behov av ett nytt boende. Den 19 september meddelade därför det kommunala bostadsbolaget EHB att ett av de tomma husen i kvarteret Sadelmakaren, Korsängen, skulle erbjudas åt de branddrabbade. Måndagen den 23 september beslutade sedan EHB:s styrelse att samtliga lägenheter i de tre nybyggda höghusen ska vara hyresrätter. Beslutet var enigt.

Det var från början EHB som ville sälja två av de tre höghusen. Eftersom det rörde sig om en stor affär hamnade frågan i kommunfullmäktige i november 2017. En majoritet i fullmäktige röstade för en försäljning. Detta beslut stoppas alltså nu.

– När kommunfullmäktige tog beslutet om att sälja två av hyreshusen hösten 2017 hade vi en helt annan bostadsmarknad i Sverige och priserna gick uppåt. Nu ser vi att det är en betydligt svalare marknad där bland annat bankerna ställer hårdare krav på låntagarna, vilket gör att det blivit svårare att sälja bostäder, säger Elisabeth Norman (C), ordförande för EHB.

Kommunfullmäktiges beslut om försäljning av husen överklagades till förvaltningsrätten. Det tog förvaltningsrätten nästan ett år innan överklagandena avslogs. Detta gjorde att försäljningen av lägenheterna inte kunde komma i gång som det var planerat.

En av personerna som överklagade är Tomas Rådkvist, Miljöpartiet. Han menade att beslutet var felaktigt både formellt och politiskt. För det första anser han att politikerna fick otillräcklig och felaktig information inför beslutet. För det andra byggdes husen, som är ovanligt höga i Enköping, med argumentet att det behövdes fler hyresrätter centralt. Tomas Rådkvist är nu positiv till att det till slut ska bli hyresrätter i husen.

– Det är bra att husen används till det som det var tänkt till från början. Men man har fått gå en onödigt lång omväg för att nå dit, säger han.

För Miljöpartiet är det en viktig politisk fråga att en stor andel av bostäderna i centrala Enköping ska vara hyresrätter.

– Vi vill ha ett centrum med en blandad befolkning, inte bara för den som har råd att köpa bostadsrätt, säger Tomas Rådkvist.

Endast två lägenheter i de berörda husen har hunnit säljas.

– Vi har en dialog med köparna för att se hur vi tillsammans kan hantera de nya förutsättningarna, meddelar EHB:s vd Carina Weir.

Sadelmakaren

I Korsängen finns projektet Sadelmakaren, som är tre nybyggda hus högre än all närliggande bebyggelse. När EHB ville göra om två av dessa höghus till bostadsrätter överklagades detta av flera personer till förvaltningsrätten, vilket ledde till en utdragen och kostsam process under ungefär ett års tid.

Husen nominerades 2018 till Kasper Kalkon-priset, som är ett skampris för Sveriges fulaste nyproduktion av hus. "Visuellt är dom Sveriges nyaste miljonprogramsområde", stod det i nomineringen.

Helgens blåljus: Sprang med glasögon / Slagträ på mopeden / Polisen tog bilen mm

Nyheter En stal glasögon och sprang till bilen. En annan körde stulen moped och en tredje fick lämna ifrån sig bilen då han saknade körkort. Det är några av punkterna i Blåljusrapporten från helgen.måndag 24/2 11:36