Vision. Så här ser skisserna ut på de planerade hyresrätterna i Nockebyhov. Foto: Arkitektstudio Witte

Omstridda hyresrätter i Nockebyhov överklagas

De planerade bostäderna som ska byggas i västra Nockebyhov har under lång tid fått kritik från närboende. Nu har en överklagan mot 95 planerade hyresrätter skickats in till Mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 14:06, 31 jan 2019

I december förra året klubbades beslutet om att låta Familjebostäder bygga 95 hyresrätter på Gubbkärrsvägen, i anslutning till Semestervägen, Tältgatan och Fritidsvägen, på fyra till fem våningar. I samma vev klubbades beslutet om 17 nya radhus på Tyska Bottens väg, byggda av Aros bostad.

Närboende har protesterat mot planerna i Nockebyhov, som totalt ska omfatta 250 nya bostäder när allt står klart.

En del av oron har bestått i att ett skogsområde, Hund- eller Fågelskogen som många kallar den, ska försvinna när de nya bostäderna byggs.

Nu har en överklagan av detaljplanen för de 95 hyresrätterna skickats in till Mark- och miljödomstolen, där grannarna ger sina synpunkter på saker som de anser att stadsbyggnadskontoret inte tagit i beaktande. De lyfter specifikt att området kommer nära Judarskogens naturreservat.

Passar inte in i området

I överklagan skriver man bland annat: ”Vi är starkt kritiska till hur stadsbyggnadskontoret har hanterat hela utredningsarbetet kring västra Nockebyhov. Upplevelsen är att Stockholms stad, på egen initiativ, har utlyst någon form av undantagstillstånd där lagar och regler, sunt förnuft och hänsyn inte längre respekteras.”

Grannarna anser att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras med tanke på det djur- och växtliv som finns i grönområdet. De anser också att de nya bostäderna inte passar in eller tar hänsyn till den befintliga bebyggelsen i området. De menar även att det planerade bygget drabbar dem personligen, då det enligt dem ska ligga tio meter från deras tomtgräns.

"Under hela processen har våra argument och synpunkter bemötts med nonchalanta överslätanden om att vi överdriver och måste rätta oss efter den nya tidens krav på bostadsbyggande", skriver grannarna i sin överklagan.

Västra Nockebyhov

2013 klubbades ett program för västra delen av Nockebyhov av stadsbyggnadsnämnden. Totalt planeras det för 250 nya bostäder.