PÅBYGGNAD. Så här ser det nya förslaget ut, bilden till höger. Foto: Per Brandt/Ateljé Nord

Omstridda taklägenheter på Kungsholmen får bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har gett bygglov för 16 nya, omstridda, taklägenheter i Kristineberg.

  • Publicerad 16:30, 25 mar 2020

Det är bostadsrättsföreningen Kristinebergs strand tillsammans med byggherren GGB Properties som under flera år jobbat för att bygga på funkishuset, ritat av Björn Hedwall, på Levertinsgatan i Kristineberg. Förslagen har stött på patrull och stoppats flera gånger i instanserna efter att närboende har överklagat.

Det senaste förslaget, det fjärde i ordningen, fick nyligen tumme upp av tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret som tyckte att bygglovsansökan skulle beviljas.Totalt handlar det om 16 bostäder på taket, åtta stycken 3:or, fyra 2:or samt fyra 1:or.

Sedan de tidigare förslagen har bland annat tänkta stora glaspartier, som varit en av orsakerna till att förslagen stoppats, plockats bort. Istället har påbyggnaden fått en "betydlig mer nedtonad och anpassad arkitektur som tydligt underordnar sig och anknyter till befintlig byggnad", enligt stadsbyggnadskontoret.

Bland annat Skönhetsrådet och Luftfartsverket gav också tummen upp medan Trafikverket och Stadsmuseet ville att förslaget nobbas.

Politikerna? De har nu gett klartecken för bygglovet.

– Det här är ett ärende som har varit uppe för behandling tidigare och sökanden har omarbetat sitt förslag efter dialog med kontoret och slutligen landat i ett förslag som kontoret och nämnden finner lämpligt, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i en kommentar.

Per Burewall, delägare i GGB Properties, är glad över beskedet och enligt honom borde förslaget ha bra chanser att vinna laga kraft. Men han räknar, givet historiken med överklaganden, att sista ordet inte är sagt.

– Det är ju ett varsammare förslag och vi har anpassat mycket till vad grannarna överklagat på tidigare. Men jag skulle inte bli förvånad om det ändå överklagas, säge rhan.