POPPIS. Uppslutningen var stor när motståndare till den planerade byggnationen vid Tjurberget anordnade kulturhistorisk vandring i parken i helgen. Foto: Sacharias Källdén/Pär Lindström

Omstritt bygge på Södermalm försenas

Planerna på att bygga bostäder vid Tjurbergsparken har stött på hårt motstånd. Nu meddelar byggherren att projektet försenas – och kanske inte blir av alls.

  • Publicerad 16:37, 8 okt 2018

Det har nu gått sju år sedan möjligheterna att bygga bostäder på Tjurberget, en något undanskymd park blott ett stenkast från Skanstull i en sluttning mellan Ringvägen och Allhelgonagatan, först började undersökas.

Byggherren Olov Lindgren, som fick markanvisningen i höstas, har tidigare föreslagit 80 hyresrätter i form av punkthus i slänten, såväl som butikslokaler och förskolelokaler. Något som stött på motstånd hos bland annat de 400 personer som anslutit sig till Facebookgruppen Bevara Tjurberget. Anledningen till kritiken är dels att man vill bevara grönområdet i parken, samt att nybygget kommer att ligga i nära anslutning till byggnader som bedöms ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Nya hyresrätter kan byggas i park

Under söndagen anordnade Katarina hembygdsförening en kulturvandring i parken, dit man bland annat bjöd in politiker, för att kasta ljus på frågan. Ungefär 150 personer anslöt.

Kulturhistorisk miljö

Sven Renström, vd för byggherren Olov Lindgrens, menar dock att kritiken i nuläget är ogrundad – eftersom man just nu håller på att se över alla möjliga alternativ för bygget tillsammans med stadsbyggnadskontoret för att ta fram ett nytt förslag. En kulturhistorisk såväl som miljöinriktad utredning har gjorts och arbetas in i förslaget, som inte väntas kunna gå ut på samråd förrän under vintern 2019. Det innebär att bygget inte kommer kunna påbörjas förrän tidigast 2021.

– De som inte är positiva är ute väldigt tidigt eftersom vi inte presenterat något färdigt förslag än. Vi ser över alla möjliga lösningar när det kommer till allt från placering till utformning och höjd, säger Sven Renström.

Nytt hopp för Hornsgatans mest döda del

Byggherrens mål är att öppna upp och tillgängliggöra parken mer, bland annat genom att öppna upp en del av den mur som idag omsluter skolan för att skapa en trappa upp dit. Ambitionen är att bygga ett garage under skolgården och låta skolgården integreras mer med själva parken, där husen ska stå.

– Samtidigt är det så att om det här projektet blir för litet i omfattning till slut så finns det ingen ekonomi i det för oss. Vi är hoppfulla men det kan ju visa sig att det inte blir mer än en tummetott av det här, säger Sven Renström och hänvisar till sagan om skräddaren som först skulle sy en rock av ett stycke tyg men där det senare "bidde ingenting" kvar.

Försenas

Olov Lindgren fick markanvisning vid Tjurberget i september 2017.

En ny detaljplan håller nu på att tas fram tillsammans med stadsbyggnadskontoret.

Byggherren har tidigare hoppats kunna starta bygget 2020, med första inflytt år 2022. Nu tror man på byggstart tidigast 2021, med förhoppning om första inflytt ett och ett halvt år senare.

Den kulturhistoriska vandringen som anordnades av Facebook-gruppen Bevara Tjurberget i söndags lockade ungefär 150 personer. Foto: Pär Lindström