NYTT. En innergård på Birger Jarlsgatan kan få ett nytt gårdshus för 15 nya hyresrätter. Foto: ÅWL Arkitekter/Per Brandt

Omstritt gårdshus i Vasastan ska klubbas

Ett hus i sex våningar med 15 hyresrätter på en innergård vid Birger Jarlsgatan kan få grönt ljus i veckan.

  • Publicerad 11:56, 24 sep 2018

På innergården vid Birger Jarlsgatan 101 vill fastighetsägaren Vädurentio AB bygga ett gårdshus i sex våningar som ska innehålla 15 hyresrätter. Lägenheterna kommer att vara 35 till 94 kvadratmeter stora och ovanpå huset planeras även en terrass med en lokal för grannarna att umgås i.

Innergård i city förtätas med nya hyresrätter

Sedan samrådet har staden bland annat sänkt totalhöjden med 2,5 meter och den översta våningen föreslås bli indragen. Grannar i området har varit kritiska till planerna och menar att den nya byggnaden kommer att ge dem sämre ljusförhållanden och är rädda att störas av buller från terrassen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Stadsbyggnadskontoret konstaterar att gjorda dagsljusberäkningar visar att flera lägenheter inom den befintliga fastigheten hamnar ”under den rekommenderade nivån för nybyggnation”, men att det motsvarar den nivån det som gäller för flera lägenheter i kvarteret och ”stenstaden i stort”.

Gården är idag cirka 620 kvadratmeter och den nya byggrätten cirka 230. Gårdsytan minskas alltså till ungefär 390 kvadratmeter.

Här kan sexvåningshus byggas på innergård

På stadsbyggnadsnämndens nästa möte, på onsdag 26/9, kan detaljplanen klubbas.