Omstritt. Majoriteten av partierna är emot ett femvåningshus på innergården inom fastigheterna Nebulosan 32 och 33. Foto: Sweco

Omstritt gårdshus i Vasastan stoppas

Samtliga partier i stadsbyggnadsnämnden utom Socialdemokraterna säger definitivt nej till ett gårdshus i fem våningar på en innergård på Dalagatan.

  • Publicerad 16:41, 28 aug 2018

Det omstridda gårdshuset i fem våningar inom fastigheterna Nebulosan 33 och 34 vid Dalagatan/Västmannagatan bordlades under stadsbyggnadsnämndens möte tidigare i sommar.

Det är Probitas, som ägs av Immanuelskyrkans församling, som vill bygga 24 nya hyresrätter enligt liggande förslag. Det har mött kritik från såväl boende i intilliggande fastigheter som föräldrar till barn på förskolan i kvarteret som använder gården. Stadsmuseet och Skönhetsrådet har också sagt nej till förslaget.

Och nu verkar det bli definitivt nej. Samtliga partier i stadsbyggnadsnämnden utom Socialdemokraterna är emot bygget.

– Vi säger nej. Det förstör gården för mycket även om de minskat byggnaden ordentligt och Probitas är en seriös aktör. Det går helt enkelt inte, säger Cecilia Obermüller (MP).

– Ärendet kommer att bordläggas, det är jag nästan övertygad om, fortsätter hon.

Inget beslut om omstritt gårdshus i Vasastan

– Det är visserligen hyresrätter men det är för få och huset fungerar inte på platsen, säger Maria Hannäs (V).

Oppositionen i stadsbyggnadsnämnden är inne på samma linje.

– Vi inom Alliansen har diskuterat förslaget och kommit fram till att det ska avslås. Vi behöver fler bostäder i Stockholm, men i det här förslaget skulle byggnaden innebära ett för stort ingrepp i närmiljön, säger Joakim Larsson (M), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Klart: Planerade hyresrätter på innergård stoppas: "Byggnaden är för stor"

Socialdemokraterna har valt att inte uttala sig före mötet i stadsbyggnadsnämnden på onsdag.