Högdalstopparna. Foto: Mostphotos

Önskemål om multibana vid Högdalstopparna

Tre föreningar har skickat in önskemål till stadsdelen om en träningsbana vid Högdalstopparna som kan användas för olika sporter.

  • Publicerad 16:11, 16 okt 2019

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ställer sig positiva till ett medborgarförslag om att bygga en multibana vid Högdalstopparna.

”Förvaltningen kommer att arbeta för en utveckling av Högdalstopparna och tar med förslaget om en multibana i det fortsatta arbetet”, skriver tjänstemännen i ett utlåtande.

På banan skulle man till exempel kunna ägna sig åt rullskidåkning, cykling, rullskridskor och parasport. Enligt förvaltningen är det i dagsläget inte tillåtet att bygga en multibana på Högdalstopparna, men kan bli det om staden gör en ändring i detaljplanen.

De tre föreningarna är Stockholms skid- och cykelförbund, Parasport Stockholm och Stockholm Subsurfers.

Stadens stora haveri vid Högdalstopparna