Lyssna. Bernt Richloow och Desirée Björk vill att kommunen lyssnar mer på unga. Foto: Daniel Cannervik

Öpartiet vill få unga att tycka till

Inför ett ungdomsråd i kommunen – och gör medborgardialogen smidigare. Det vill Öpartiet. – Vi vill ha mer inflytande i alla åldrar, säger gruppledaren Desirée Björk.

  • Publicerad 09:32, 22 maj 2017

Fler ska kunna lämna sina åsikter.

Med Haninge kommun som förebild motionerade Öpartiet nyligen om medborgarinflytande. Partiet anser att det finns saker som skulle göra att fler kommer till tals och att inte minst de ungas åsikter borde lyftas i större utsträckning än det görs i dag.

– Fler ska kunna lämna sina åsikter, säger Desirée Björk.

Haninge kommun har även ett ungdomsfullmäktige, något som Öpartiet tror skulle kunna vara intressant även för Ekerö kommun.

– Jag vet inte riktigt hur det är uppbyggt där, men man skulle kunna diskutera ungdomsfrågor med ungdomarna och sedan föra frågorna vidare till det vanliga kommunfullmäktige, säger hon.

En skillnad tycker hon dock ska vara att det inte skulle tillsättas politiskt.

– Det bästa vore om det inte gjorde det. Jag tror att det inledningsvis skulle gynna intresset att vara med om man inte behöver vara med i ett parti. Det viktigaste ska vara vilka frågor som diskuteras och inte vilken partifärg någon har, säger Desirée Björk.

Vill ha ungdomsråd

Hon tycker även att ett ungdomsråd behövs, något som finns i en del andra kommuner.

– Vi vill veta hur de ser på vår kommun helt enkelt och låta dem komma till tals i de politiska rummen, säger hon.

Genom att utnyttja tekniken tror Desirée Björk att det går att nå ännu fler. En applikation som heter ”E-förslag” finns i dag och används av flera kommuner runt om i landet. Där kan medborgarna lämna egna och ta del av andras förslag och gilla genom en markering.

– Får man 25 ”gillanden” på det förslaget så går det vidare till ansvarig nämnd, säger hon.

Som ungdomar menar Öpartiet de som är upp till 25 år gamla.

Så kan du lämna förslag

Ekerö kommun har på sin sajt ett formulär där du kan fylla i ditt medborgarförslag. Det går även att lämna förslag i en brevlåda vid kommunhuset. Medborgarförslaget ska vara undertecknat med namn på den som lämnar det.

Möjligheten att göra sin röst hörd genom medborgarförslag gäller invånare i Ekerö kommun med undantag för politiskt förtroendevalda samt politiska organisationer eller partier.

Inkomna förslag lämnas till gruppledarna för partierna.

Källa: ekero.se