Foto: Mikael Andersson

Öppna förskolan i Alby tvingas stänga

Som en del av kommunens besparingar kan den öppna förskolan i Alby behöva stänga. Redan nästa vecka ska politikerna fatta beslut om förskolans framtid.

  • Publicerad 16:05, 24 jan 2020

Den öppna förskolan i Alby kan komma att stänga. Det är en del av ett sparpaket som socialförvaltningen har presenterat för att uppnå det 2-procentiga sparkrav som kommunfullmäktige har lagt på samtliga nämnder i Botkyrka kommun.

Planen är att slå ihop förskolorna i Alby och Fittja, och bedriva hela verksamheten från nuvarande lokaler i Fittja. Där är planeras nämligen en familjecentral i samarbete med Region Stockholm. Barn och föräldrar från Alby får ta sig till antingen Fittja eller Hallunda.

När nedläggningen är fullt genomförd kommer den att innebära en besparing för kommunen på knappt 900 000 kronor årligen.

– Enligt de uppgifterna jag har från vår ekonomichef är besparingen på cirka 900 000 kronor per år. Gällande personalfrågan löser vi det i första hand med naturlig avgång, pension, eller annan placering i kommunen, säger Gunilla Berghager, chef för barn och unga i socialförvaltningen i kommunen.

Men förslaget att lägga ned den öppna förskolan i Alby får den politiska oppositionen att se rött.

– Den öppna förskolan är en viktig verksamhet och det har fram till nu funnits en politisk enighet att verksamheten är värd att värna. Den öppna förskolan har betydelse för integrationen, där behovet kan vara större i Alby och norra Botkyrka än andra delar av kommunen, säger Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Botkyrka.

"Fittja är bästa platsen"

Socialnämndens ordförande Niklas Gladh (MP), håller med om att den öppna förskolan är en viktig verksamhet i kommunen. Han menar dock att nedläggningen av den i Alby är till förmån för utvecklandet av en familjecentral i Fittja.

– Vi har en avsiktsförklaring med Region Stockholm att upprätta en familjecentral i norra Botkyrka. Fittja är den bästa platsen för att öppna en sådan, där ska vi samla regionens och kommunens resurser, säger han.

Vilka fördelar ser du med en familjecentral över verksamheten som bedrivs i Alby idag?

– Vi fokuserar på utvecklingen av familjecentraler för att få till en bredare och bättre verksamhet. I en familjecentral kan vi erbjuda ett bredare stöd och kan lättare fånga upp de behov som finns, redan så tidigt som när man vänder sig till en barnmorskemottagning.

Den 28 januari ska politikerna i socialnämnden fatta beslut om nämndens internbudget.

Två procent ska sparas

Samtliga kommuner i Sverige tampas med en åldrande befolkning och tuffare ekonomiska tider de kommande åren. I höstas beslutade därför kommunfullmäktige i Botkyrka att lägga krav på samtliga nämnder att hitta sätt att spara in två procent per år 2020–2023.