Opposition. Jiang Millington (MP), Eva Ullberg (S) och Bo Leinerdal (V) lägger gemensam oppositionsbudget. Störst del av kakan får skolan. Bilden till höger är en genrebild. Foto: Gustav Björklund Larsen/Mikael Andersson

Oppositionen: Det vill vi lägga pengarna på i Järfälla

Liksom Alliansen lägger den rödgröna oppositionen mest krut på skolan i sitt eget budgetförslag. De vill också fortsätta bygga bostäder och införa bostadsgaranti för unga.

  • Publicerad 16:17, 12 dec 2018

För ett par veckor presenterade Alliansen sitt budgetförslag, där fokus låg på skola, trygghet och att göra en översyn av kommunens byggplaner, med sänkt byggtakt i åtanke.

När den rödgröna oppositionen, S, V och MP, nu presenterar sin skuggbudget får skolan mest pengar – 93 miljoner mot Alliansens 78,9. Samtidigt vill de fortsätta bygga både hyres- och bostadsrätter och införa bostadsgaranti för unga upp till 26 år.

Eva Ullberg, gruppledare för Socialdemokraterna, har tidigare kritiserat Alliansens budgetförslag för att sakna egentliga satsningar. Emma Feldman (M) menade å sin sida att det förra styret (S, MP och C) lämnade magra budgetförutsättningar till Alliansen.

– Men vi presenterar en offensiv budget som ger bättre förutsättningar för till exempel för-och grundskolan. Vi vill också se ett fortsatt byggande av framför allt hyresrätter, medan minoritetsstyret inte vill bygga, säger hon.

Klimatsatsning

Vidare vill den rödgröna oppositionen göra flera klimatsatsningar, bland annat ett lokalt klimatkliv. Det kan exempelvis innebära att äldreboenden eller skolor ska kunna söka pengar om de vill införa solceller eller liknande. Oppositionen vill inte heller lämna Fairtrade City, vilket Alliansen vill (se sida 23).

Sverigedemokraterna har inte presenterat sin skuggbudget än. På måndag 17 december under kommunfullmäktige blir det klart vilken budget som får grönt ljus.

Det vill oppositionen:

✓ Behålla välfärdsjobben och sommarjobbsgarantin för unga

✓ Bygga ett nytt kultur-och medborgarhus i Jakobsberg

✓ Ha medborgarkontor i olika delar av kommunen

✓ Fortsätta bygga bostäder och införa bostadsgaranti för unga upp till 26 år

✓ Ha kvar kompetensfonden för kommunanställda

✓ Att Järfälla ska vara kvar i Fairtrade City

Stockholm Direkt