Ia Hamn lämnar över protestlistan med över 700 namn till Gustav Johansson, (M), ordförande i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd. Foto: privat

Oppositionen stöttar Östbergaborna om Fryshuset

Östbergaborna kräver att Fryshuset blir kvar i området. Igår lämnade de över listan med namn till politikerna, och de får stöd av S, V och Fi.

  • Publicerad 16:05, 7 feb 2020

Igår, torsdag, var en grupp Östbergabor på stadsdelsnämndens möte i Slakthusområdet för att lämna över namnlistorna där de protesterar mot att Fryshuset (troligen) lämnar Östberga i sommar. Fram till igår hade 732 personer skrivit under.

Tidningen har berättat tidigare att de styrande politikerna i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd planerar att avbryta samarbetet med Fryshuset, som verkat i Östberga sedan 2016. De fyra medarbetare i Fryshusets mobila team som jobbar med ungdomarna skulle i så fall försvinna 1 juni.

Får stöd av S, V och Fi

Det här ledde till ett upprop bland Östbergaborna och en av dem, Ia Hamn, startade en namninsamling. De menar att stödet till de unga som verkligen behöver det försvinner – vilket kan leda till utanförskap och kriminalitet på sikt – och riskerar att skapa mer otrygghet och kriminalitet i området.

I samband med överlämnandet lade även oppositionen – S, V och Fi – en skrivelse till nämnden där de stöttar Östbergaborna i frågan och vill ha svar på hur möjligheterna ser ut att behålla Fryshuset i området.

Oppositionen skriver att Fryshusets verksamhet har bidragit till trygghet, ökat engagemang bland de boende i Östberga och stolthet och framtidstro bland de unga. ”Det finns fortfarande mycket kvar att göra för trygghet i Östberga och Fryshuset är en viktig del av det arbetet” skriver de.

Men det här är inget som påverkar den grönblå majoriteten.

– De personer som var i de riskgrupper Fryshuset avsåg arbeta med, har nästan allihop gått vidare till studier, egenförsörjning eller har flyttat. Och en skillnad nu mot innan är att vi nu har ett kulturhus och en helt annan offentlig närvaro. Det gör att vi själva från staden och stadsdelens sida står mycket mer redo att möta de orosmoment som medborgarna listat, säger Gustav Johansson, (M), ordförande i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd.

Östbergabor rasar mot att Fryshuset försvinner

Osäkert om Fryshuset blir kvar i Östberga

Ia Hamn, Östbergabo och initiativtagare till protestlistan som nu har över 700. Foto: privat