VÄSBYSKOLAN. Anders Rosén (V), Mathias Bohman (S) och Maria Tuvesson (MP) presenterade oppositionens budget på tisdagen. Foto: Charlotte Arwedsson

Oppositionen vill ge 50 miljoner kronor extra till skolan - och höja skatten

50 extra miljoner till skolan, fler fältarbetare, investeringar för att Väsby ska bli en fossilfri kommun - och en skattehöjning på 30 öre. Det är några av punkterna i skuggbudgeten för de kommande tre åren som oppositionen (S, V och MP) presenterade på tisdagen

  • Publicerad 17:04, 11 jun 2019

Då minskar vi matsvinnet och mattransporterna.

Oppositionens budget för 2020–2022, som presenterades på Väsbyskolans skolgård (!), innehåller fokusområden som skola, klimat, omsorg och kultur och fritid.
Pressträffen var en utmaning i sig med basketspelande elever och inflygande plan som ljudkuliss, men oppositionsråd Mathias Bohman (S) lyckades göra sin röst hörd om vad han vill satsa på med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– Under förra mandatperioden hade vi tydligt fokus på skolan och tillförde jättesummor till skolan. Vi vill fortsätta satsa på skola och förskola, säger han och nämner höjd skolpeng, satsning på fler skolbibliotekarier samt rekryteringsinsatser för lärare/förskollärare.

Anders Rosén (V) vill se kommunen jobba förebyggande.

– En bra skola är grunden för att bygga långsiktig trygghet. Vi fortsätter också satsningarna på förebyggande ungdomsverksamhet, bland annat med tre nya fältare, säger han.

Vad gäller omsorgen om äldre och funktionshindrade pekar Mathias Bohman på att Väsbyalliansen i sin budget skär ned med 9,2 miljoner kronor.

– Vi accepterar inte den nedskärningen. Medarbetarna lever redan under hård press.

Maria Tuvesson (MP) pekade på klimatkrisen.

– Vi har tio år på oss att bli en fossilfri och hållbar kommun. Det ska vi uppnå med strukturerat ledarskap, klimatinvesteringar och ett underhåll av de investeringar som redan är gjorda.

Oppositionen vill investera drygt två miljoner kronor för snabbare utbyggnad av tillagningskök i skolorna.

– Då minskar vi matsvinnet och mattransporterna, säger hon.

Maria Tuvesson slår även ett slag för det hållbara resandet inom kommunen.

– Vi vill satsa på cykelvägar samt bra cykelparkeringar vid både skolor och den nya fotbollshallen.

En föreslagen skattehöjning på 30 öre tror Mathias Bohman att Väsbyborna har förståelse för.

– Jag tror de förstår att det kostar om vi inte ska behöva rusta ned det samhälle vi vill ha.

Oppositionen är inte främmande för blocköverskridande lösningar.

– Väsby kan bättre och nya majoriteter är möjliga, säger han.

Budgeten – Väsbyalliansens eller oppositionens – klubbas den 17 juni på det sista kommunfullmäktigesammanträdet före sommaruppehållet.

Det här vill oppositionen satsa på

Skola och förskola:
Höjd skolpeng
Mobil förskolebuss
Upprustning av förskolor och skolor
Sfi i Väsby
Rekryteringsinsatser lärare/förskollärare
Klimatinsatser för att Väsby ska bli en fossilfri kommun 2030:
Klimatsmarta investeringar som solceller, fossilfria fordon, källsortering
Tillagningskök på skolorna
Cykelstaden Väsby (utbyggnad av cykelbanor och projektering av bro över E4)
Stärkt arbete för miljöledning på kommunledningskontoret
Omsorg:
Hemtjänst i kommunal regi
Omsorgslyft (heltid som norm)
Ett socialt hållbart samhälle:
Inga nedskärningar på Nav1/Vega
Fler fältarbetare
Stöd studieförbunden
Kultur och fritid:
Full finansiering av driftskostnader för investering i ridhus etapp 2, fotbollshall i Vilundaparken och fotbollsplan i Runby
Utveckla kulturskolan
Besökscentrum på Gunnes gård
Fortsatt utveckling av Väsby friluftsområde

Väsbyalliansens budget antogs på KF

Nyheter Hyresrätter blir bostadsrätter i Fyrklövern Med 25 röster mot 19 blev det Väsbyalliansens treårsbudget som antogs på måndagens kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna, som presenterade en egen budget, avstod från att rösta.torsdag 20/6 14:36

"Blå rännilen" Väsbys nya vattenstråk i Fyrklövern

Nyheter För smal för att kallas bäck Blå gatan, Blå parken – och nu Blå rännilen. Färgen blå i det nya bostadsområdet Fyrklövern i Väsby befästes efter måndagens kommunfullmäktige.torsdag 20/6 14:35
Stockholm Direkt