Omstritt. Efter att överklagande har beviljats prövningstillstånd återstår det att se om och när bygget kan ta fart. Foto: Mostphotos/Svenska bostäder

Organisationen bakom Snabba hus: "Resursslöseri att överklaga"

Efter flera överklaganden av Snabba husen i Norra Ängby har högsta instans beviljat prövningstillstånd. Nu ger organisationen bakom konceptet sin syn på saken.

  • Publicerad 08:47, 25 nov 2019

De 134 lägenheterna som planeras byggas efter konceptet Snabba hus har kritiserats länge av boende i området. Nyligen beviljade mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd för två av överklagandena som kom in.

Kritiserat Ängbybygge tas upp i domstol

Per Axberg från Norra Ängby är en av de som överklagat det tillfälliga bygglovet.

– Man går runt plan- och bygglagen genom att kalla det för tillfälligt bygglov. Aktörerna döljer inte heller att avsikten är att de ska stå där permanent, säger Per Axberg.

Han syftar på den text som går att läsa om Snabba husen på byggherren Svenska bostäders hemsida. Där står det att modulerna "går att flytta ett par gånger under sin livstid, men målet är förstås att de en dag kan stå kvar permanent."

Per Axberg tolkar det som att lägenheterna kan komma att stå kvar även efter att bygglovet har gått ut, eftersom det finns en risk att det inte är ekonomiskt rimligt att ta bort dem.

"Resursslöseri att stoppa bygget"

Bakom konceptet Snabba hus står organisationen Jagvillhabostad.nu, ihop med Svenska bostäder. De jobbar för att unga bostadssökandes intressen ska uppmärksammas av olika aktörer på marknaden.

Emma Ringqvist är förbundsordförande, och menar att grannarna har tolkat bostädernas syfte fel. Hon säger att modulerna utvecklats för att vara av hållbar och permanent kvalitet för att på så sätt kunna återanvändas.

– De ska flyttas två, tre gånger, och tanken är att de på sista stället ska stå kvar permanent. Men då måste man självklart ha en detaljplan och ett godkänt bygglov, säger Emma Ringqvist.

Hon säger att det inte är Jagvillhabostad.nu, utan staden som äger marken, som beslutar ifall husen ska stå kvar permanent.

Men om det skulle anses vara för mycket jobb med att flytta bostäderna efter 15 år, då kan man ju inte utesluta att de kan stå kvar permanent i Norra Ängby?

– Men då blir det en ny process, som man kan överklaga då. Det är ingen rättfärdig åsikt att stoppa bygget nu för att man är rädd att det ska bli permanent. Det är ett resursslöseri om en sån här liten oro kommer att stoppa hela bygget när det redan kommit så långt.

Enligt mark- och miljööverdomstolen kan det dröja flera månader innan domen kommer.

– Jag hoppas att överklagan blir avslagen och att vi får grönt ljus, så att alla unga som står i bostadskön åtminstone får en chans på en tillfällig bostad, säger Emma Ringqvist.