Sakta men säkert. Sedan Ormstaskolan flyttade ut har paviljongerna Runan och Skeppet tagits bort. Nu ska kommunen utreda förutsättningarna på platsen. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Ormstaskolans öde tomt ska utredas

Vad är planen för Ormstaskolans tomt egentligen? På tisdagen fattade plan- och miljöutskottet i Vallentuna ett beslut om att inleda en förstudie – för att undersöka vad som kan passa på platsen.

  • Publicerad 11:57, 23 okt 2019

Sedan i somras har Ormstaskolans paviljonger stått tomma och flera Vallentunabor har hört av sig och undrar vad kommunen planerar att göra med marken.

Enligt Olle Nordberg, projektchef för centrala Vallentuna, finns i dagsläget ingen plan för vad det ska bli där.

Däremot beslutade plan- och miljöutskottet på tisdagseftermiddagen att samhällsbyggnadsförvaltningen ska göra en förstudie på platsen. Det för att se vilka behov som finns och vad som kan tänkas passa på tomten.

– Man ska titta på den tomten och se vad det skulle kunna bli i framtiden, säger Olle Nordberg.

"Låser inget alternativ"

Han berättar att det är många som har hört av sig och frågat om marken, både närboende och byggföretag.

– Just nu låser vi inget alternativ utan tittar på vad som är möjligt. Vi vill säkerställa att man fångar behovet och kan tillskapa något positivt, säger Olle Nordberg.

Vad gäller barackerna håller de på att tas bort sakta men säkert av de entreprenörer som ansvarar för dem.

– Samtliga avtal gick ut nu i somras och hittills har två entreprenörer tagit bort sina paviljonger, de som i folkmun kallats Runan och Skeppet. Kvar står paviljongerna som i folkmun kallas för Birka. De har enligt avtalen tid på sig att ta bort sina paviljonger. Jag har ännu inte behövt stressa på dem, säger Jakob Olofsson, fastighetsförvaltare på kommunen.

Han tillägger att kommunen inte betalar något för att ha barackerna ståendes där.

Stockholm Direkt