Från vänster: Fi, SD, KD, L, C, M, V, MP och S som deltog i panelsamtalet i Prisma i Hässelby gård igår. Foto: Evelina Hertz

Oro bland grannar kring planerade jätteskolan

Planen på att bygga lägenheter i Kälvesta har inte tagits emot väl av boende i området. Igår bjöd de in till ett panelsamtal med samtliga partier som sitter i stadshuset. De passade även på att snacka om planerna för nya Björnbodaskolan.

  • Publicerad 17:18, 31 maj 2018

Trots den varma sommarkvällen var det många som tagit sig till Prisma i Hässelby gård igår. Inför en nästintill fullsatt lokal svarade politiker från samtliga nio partier i stadshuset på boendes frågor om framtiden för Kälvesta och Vinsta.

LÄS ÄVEN: Kälvestabor samlar politiker till möte om byggplaner

Något som tog mycket fokus var stadens förslag om att bygga en ny skola där Björnbodaskolan ligger idag. Den är i dåligt skick och alla, både boende och politiker, är överens om att nya lokaler behövs. Men att den ska utökas från dagens omkring 400 elever till 1200 stycken, inklusive ett nytt högstadium, oroar många Kälvestabor.

– Hur ska det gå till när 1200 elever ska äta lunch och hur ska de få plats ute på skolgården?, frågade Mats Söderberg, en av värdarna för evenemanget.

LÄS ÄVEN: Nu tas nästa steg mot ny jätteskola i Vällingby

Politkerna var dock hyfsat överens om att ett stort antal elever per definition inte behöver vara dåligt. Flera av dem var till exempel positiva till att staden planerar för fler skolplatser redan nu – för att kunna möta ett större behov längre fram.

– Men självklart kan man inte överexploatera marken och bygga mer än vad det finns mark för, sa Cecilia Obermüller, talesperson för Miljöpartiet i byggnadsfrågor och ordförande i Bromma stadsdelsnämnd.

En annan farhåga hos publiken var att det skulle bli svårt att anställa all personal som behövs till en sådan skola. Men det höll inte politikerna med om. Björn Ljung (L), var en av dem som tvärtom menade att större skolor ofta har lättare att rekrytera lärare än små skolor.

De partier som inte lät så sugna på en stor skola var Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

Bostäder en het fråga

En annan het fråga blev byggplanerna på 350 lägenheter och ett 30-tal radhus längs med Björnmossevägen. Många var positiva till ursprungsidén från 2014 som då var ett 60-tal rad- och kedjehus. Men tanken på så kallade Stockholmshus, som 200 av lägenheterna planeras att bli, var mindre poppis.

LÄS ÄVEN: Här planeras 350 lägenheter i Kälvesta

Dels på grund av att grannarna anser att flerfamiljshus inte passar in i den nuvarande bebyggelsen och dels för att en sträcka på 600 meter av Björnmossevägen i så fall behöver dras om.

LÄS ÄVEN:Kälvestabor protesterar mot planerade flerbostadshus

Bland politikerna sa sig samtliga partier, förutom Socialdemokraterna, Feministiskt initaiv och Vänsterpartiet vara emot just Stockholmshus på platsen. Samtidigt var de noga med att poängtera att inget är hugget i sten och att det är positivt att boende redan nu kommer med synpunkter på förslaget.

Det här diskuterades också:

Visionen för Vinsta. Flera boende undrade varför man inte bygger lägenheter i Vinsta industriområde istället för i Kälvesta. Svaret från politikerna blev att man inte kan bygga där förens förbifarten är klar. Dessutom är det många privata fastighetsägare som förvaltar mark i området. Men när den framtida visionen för Vinsta industriområde diskuterades var samtliga partier överens om att området har stor potential och man vill se både bostäder och arbetsmöjligheter där.

Panelsamtalet arrangerades av två samfällighetsföreningar i Kälvesta.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt