Sommarklubben Trädgården kan tvingas ta till fler ljuddämpande åtgärder än vad man redan har gjort. Detta efter ett nytt beslut från länsstyrelsen. Foto: Izabella Englund

Oro efter nya ljudkrav på Trädgården

Ett nytt beslut från länsstyrelsen tvingar staden att tänka om kring Trädgårdens spelningar inför kommande år.

  • Publicerad 17:37, 6 sep 2019

Våra farhågor är att Trädgården avstannar i den utveckling man har gjort.

Stockholms största sommarklubb, Trädgården, har i år tillstånd av staden att arrangera 29 livekonserter på kvällstid.

Ha så kul på krogen – men glöm inte att vara tyst!

Det beslutet överklagades till länsstyrelsen av den närliggande bostadsrättsföreningen Fredriksdals Brygga. De motsätter sig inte antalet konserter, utan att staden inte har satt någon övre ljudgräns för Trädgårdens konserter vid dessa tillfällen, enligt ordföranden, Fredrik Westin.

– Vi vill inte bidra till att fler ställen stänger, och vi tycker att Trädgården gör ett fantastiskt arbete för att begränsa ljudet. Det vi är rädda för är osäkerheten i nämndens beslut. I beslutet finns inte någon begränsning på ljudnivån, och våra farhågor är att Trädgården avstannar i den utveckling man har gjort, säger han.

Beskedet: Ja till fler spelningar på Mosebacke

Föreningen vill även att staden i beslutet kräver att Trädgårdens dagsspelningar måste hållas under det specialbyggda ljudtaket.

Nämndens beslut hävs

Nu ger länsstyrelsen föreningen rätt. De upphäver stadens beslut kring spelningarna och kräver att de ska vara tydligare med ljudkraven inför kommande säsonger.

Enligt länsstyrelsen finns inget förbud mot hur högt Trädgården får låta, Folkhälsomyndighetens nivåer på 25 dBA är rekommendationer. Det är upp till kommunen att besluta om i en första instans, enligt länsstyrelsens juristexpert.

Men samtidigt hänvisar de i beslutet till en ljudmätning från 2018 i en närliggande bostad under en spelning där ljudnivån uppmättes till 31 dBA. Enligt länsstyrelsen bedömning är det en nivå som inte är marginell eller tillfällig eftersom ljudet från konserterna är återkommande och har en negativ påverkan på människors hälsa.

Känd krog i segdragen bullerstrid med granne

Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad, är kritisk till beskedet.

– Trädgården har en god egenkontroll och det finns inga skäl att tro att de, efter alla bullerreducerande insatser de gjort, skulle öka ljudnivåerna mer än det som uppmätts, säger hon.

Hon oroas även över att länsstyrelsens beslut kan komma att slå hårt mot stadens kulturliv framöver.

– Vi försöker hela tiden balansera mellan att kunna ha ett rikt kulturliv i staden tillsammans med bra boendemiljöer. Men om länsstyrelsen håller hårt på riktlinjerna på 25 decibel kan det innebära att många scener får svårt att klara bullernivåerna, säger hon.

Tänker inte överklaga

Enligt en praxis kan staden inte överklaga länsstyrelsens beslut. Istället ligger detta på Trädgården.

Enligt Johan Wiklund, Trädgårdens vd, har flera av årets konserter inte överskridit de rekommenderade bullernivåerna. Trots detta tänker man inte överklaga domen i nuläget. Hur beslutet kommer att påverka nästa säsong är för tidigt att säga enligt honom.

"Vår primära ställning just nu är att hitta en lösning med miljöförvaltningen som alla är nöjda med i detta skede. Det finns helt enkelt mer information som måste upp på bordet för att kunna göra en rimlig bedömning", skriver han i ett mejl till StockholmDirekt.