Provborrning. Med hjälp av Södertörns brandförsvarsförbund gör Huge en andra provborrning i husens fasader.

Oro för brandfarliga fasader i höghus

I tio år har hyresgästerna i Huges höghus på Klockarvägen bott i potentiellt brandfarliga hus. Det rapporterade TV4 igår. Husens fasader innehåller brännbar cellplast, som enligt Huge har byggts in utan deras vetskap. – Jag blev jätteorolig efter branden i Greenfell Tower, säger en hyresgäst.

  • Publicerad 16:02, 9 okt 2018

Hyresgästerna i fem höghus på Klockarvägen har i tio års tid bott i potentiellt brandfarliga hus. Huge bostäder har nämligen inte haft koll på att de relativt nybyggda husens fasader innehåller det brännbara materialet cellplast. Det var TV4 Nyheter först med att rapportera.

Cellplast är inte ett ovanligt material i fasader, men det måste vara utfört på rätt sätt för att vara säkert. Nu utreder Södertörns brandförsvarsförbund och Huge bostäder den potentiella brandrisken.

– När man har brännbart material som cellplast i en fasad så finns det en risk för brandspridning på utsidan av huset. Det har vi sett exempel på. Men det finns accepterade lösningar på fasader där brännbara material ingår. Senast imorgon ska Huge redovisa hur de med hjälp av expertis ska få till bra och säkra boendemiljöer, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund.

Rädda efter Londonbrand

Redan sommaren 2017 började Huges hyresgäster på Klockarvägen misstänka att deras hus var direkt farliga. Det började med att de hittade sprickor i fasaden och blev oroliga för mögel. När de bad Huge åtgärda problemet fick de veta att det inte fanns någon risk för mögel, eftersom fasaden är "helt i betong med cellplast och puts utanpå".

Hyresgästerna hade sett rapporteringen om när höghuset Greenfell Tower i London slukades av lågor. En brand som orsakade 72 människors död. Greenfell Tower var isolerat med cellplast.

– Jag blev jätteorolig. Vi hinner inte ut om det börja brinna, säger en av de boende som vill vara anonym.

Huge påstod motsatsen

När hyresgästerna påtalade detta återkom Huge snart med bygghandlingar som sa att fasaden endast hade cellplast i sockeln (husgrunden). Resten av fasaden innehöll mineralull. Detta visade det kommunala bostadsbolaget även med en bild från en provborrning i fasaden.

Men hyresgästerna gav inte upp. De hade ju sett att det fanns cellplast i sprickor i fasaden.

Efter att hyresgästerna hade krigat för sin rätt i ett år gjordes slutligen ytterligare en provborrning med hjälp av Södertörns brandförsvarsförbund. Den visade att fasaden mycket riktigt innehåller ett 10 centimeter tjockt lager cellplast utanpå betongen.

– Om det är de som har byggt som lurat sin uppdragsgivare eller om det är uppdragsgivaren som gjort det här medvetet kan vi inte svara på just nu. Det är nästa steg, säger Lars-Göran Uddholm.

Måste inte evakuera

Enligt honom finns det ingen anledning att evakuera husen. Den senaste provborrningen har gjorts tillsammans med utomstående brandexperter. Trots att den pågående utredningen av brandsäkerheten inte är klar säger Huge att de boende kan känna sig säkra.

– Vi ser självklart allvarligt på att bygghandlingarna vi har inte stämmer överens med verkligheten. Så ska det inte gå till. Men den här undersökningen har bedrivits av brandexperter som säger att fasaderna uppfyller reglerna för brandsäkerhet, säger Cristina Gonzales-Pons, pressansvarig på Huge bostäder AB.

Enligt Huge är isoleringen mellan våningarna och runt fönstren i ett annat, obrännbart material. Betongen mellan lägenheten och fasaden ska också hindra att en brand i en lägenhet sprider sig.

– Nu inväntar vi undersökningen. Visar den att vi behöver åtgärda något så kommer vi att göra det.

Hur vet ni att inte fler hus är felkonstruerade?

– I dagsläget kan jag inte svara på om det är fler hus som har samma typ av fasad. Vi förutsätter att de bygghandlingar vi har stämmer. Vi har dock inte särskilt många hus som är byggda under samma tid, på 2000-talet, då den här fasadkonstruktion var vanligt förekommande, säger Cristina Gonzales-Pons.

Cristina Gonzales-Pons, kommunikationschef på Huge bostäder. Foto: Huge bostäder

Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund. Foto: SBFF

De drabbade husen

Husen som felaktigt har isolerats med cellplast är Huges höghus på Klockarvägen 4, 6, 9, 11 och 15. Husen är några av det kommunala bostadsbolagets nyaste och stod klara 2008. Husen består av 171 lägenheter.