OROLIGA. Birgitta Hultkrantz Bremler och Johanna Lindgren Chin, kommunala sfi-lärare, undrar vad Sundbybergsmodellen får för konsekvenser. Foto: Ulrica Andersson

Oro för minskad sfi-verksamhet

Med det nya politiska styrets förslag till förändringar, är sfi-lärare oroliga att kommunens verksamhet ska decimeras. – Vår storlek är en av våra styrkor, säger Johanna Lindgren Chin.

  • Publicerad 09:15, 5 nov 2016

Nyare kollegor har sökt sig hit på grund av att det är en kommunal verksamhet.

"Sundbybergsmodellen", som Vi i Sundbyberg har berättat om tidigare, ska innebära en kombinerad upphandling av svenska för invandrare, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.

Frågan som Johanna Lindgren Chin och Birgitta Hultkrantz Bremler ställer sig är om ytterligare privatiseringar är att vänta. De undervisar i svenska för invandrare på den kommunala skolan i Hallonbergen där runt 20 sfi-lärare arbetar.

– Det har väckt en oro hos många lärare. Vad är nästa steg, säger Johanna Lindgren Chin.

För henne och Birgitta Hultkrantz Bremler handlar det om att värna om skolan och en arbetsplats där de trivs. Att få ett annat jobb, om det skulle bli aktuellt med nedskärningar, är inte ett problem för dem eftersom det är brist på sfi-lärare.

– Vi kommer kanske att bli mindre, det kommer påverka vår kvalitet. Vi är en välfungerande och omtyckt skola. Många skriver sig i Sundbyberg för att vi har gott rykte, säger hon.

Johanna Lindgren Chin har jobbat som sfi-lärare i Sundbyberg sedan 2009.

– Nyare kollegor har sökt sig hit på grund av att det är en kommunal verksamhet. Det är andra villkor än om man jobbar privat, säger hon.

Lärartätheten är högre i den kommunala verksamheten, berättar Birgitta Hultkrantz Bremler.

I Nacka, som nämns som förebild, finns det ingen kommunal sfi alls, påpekar hon.

Redan nu är 40 procent av de 810 inskrivna sfi-eleverna placerade hos externa aktörer. Det finns även möjlighet att gå specialiserade utbildningar med fokus på yrkesspråket, tack vare samarbeten i länet. I dagsläget berör det 40 elever.

– I praktiken finns det redan valfrihet, säger Birgitta Hultkrantz Bremler.

Social- och arbetsmarknadsnämnden tog beslut 27 september om att låta utreda "förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa ett valfrihetssystem inom SFI och
grundläggande vuxenutbildning".

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat in särskilda yttranden där de påpekar att verklig valfrihet innebär att det även finns ett kommunalt alternativ. Jesper Wiklund (V) tar upp de kommunala verksamheternas goda rykte; "att då lägga ner den verksamheten vore att sätta nyliberala ideologiska principer framför sundbybergarnas bästa".

Enligt Josefin Malmqvist (M), ordförande i nämnden, är det svårt att säga vad Sundbybergsmodellen kan få för effekter på den kommunala skolan.

– Oavsett ser vi att trycket på sfi kommer att öka. Redan i dag har vi fullt och i takt med att kommunplaceringarna ökar kommer vi bara behöva fler och fler platser. Jag är inte säker på att det kommer att få så drastiska effekter på den kommunala sfi-undervisningen, säger hon.

En fördel med att anlita externa aktörer är att det är lättare att kunna erbjuda en undervisningsplats snabbt. Enligt den nya modellen ska auktorisationsavtal tecknas så att kvalitet och ersättningsnivå bestäms, men inte volymer. På det viset riskerar inte kommunen att stå med tomma platser, enligt Josefin Malmqvist.

– Skillnaden är att i dag köper vi enstaka platser och det blir väldigt dyrt. En av de stora vinsterna med det nya avtalsförfarandet är att vi kan ställa samma kvalitetskrav på all undervisning och styra budgeten därefter, säger hon.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Sadelmakaren årets byggnad i Sundbyberg

Nyheter Bäst av fem nominerade bidrag Nu står det klart vilken byggnad som blir "Årets byggnad" i Sundbyberg. De friliggande enbostadshusen i ljust tegel kallat Sadelmakaren 2–7 knep flest av sundbybergarnas röster.fredag 24/5 11:28

Jan Eriksson föreslås som stadsdirektör

Nyheter "Vi är mycket nöjda med det Jan har åstadkommit som tillförordnad stadsdirektör" Efter några månaders som tillförordnad stadsdirektör föreslås Jan Eriksson som stadsdirektör i Sundbybergs stad. Beslut fattas på nästa KS-sammanträde den 3 juni.fredag 24/5 10:48

Svaret på gåsdöden fortsätter att dröja

Nyheter Proverna har inte kunnat skickas på analys Svaret på vad som orsakade flera kanadagäss död i Lötsjön dröjer. SVA undersöker nu om man kan utveckla sina labb för att göra en toxinanalys.torsdag 23/5 13:12
Stockholm Direkt