Korsningen Sköndalsvägen/Gubbängsmotet vid Nynäsvägen. Foto: Sacharias Källdén

Oro för trafikinfarkt vid ny handelsplats

Nu byggs den nya handelsplatsen i Sköndal. Frågan är bara hur Sköndalsbor ska kunna ta sig till och från sitt hem när trafiken ökar med 1 400 bilar per dygn.

  • Publicerad 20:00, 21 nov 2018

Tidningen har berättat tidigare att staden har sagt ja till en ny handelsplats i korsningen Nynäsvägen/Tyresövägen i Sköndal. Bygget startade för några veckor sedan och klart är att Willys, Plantagen och Systembolaget flyttar dit. Det pågår förhandlingar med fler hyresgäster, men vilka det är vill Axfood Sverige AB, som ansvarar för handelsplatsen, inte avslöja ännu.

Ökningen: 1 400 bilar per dygn

Det nya handelsområdet byggs precis intill Gubbängsmotet, som är känt för att redan nu korka igen av bilar vissa tider på dygnet. Med de nya butikerna kommer trafiken att öka. Stadens egen trafikutredning visar att handelsområdet kommer att locka cirka 1 750 fordon per dygn, av dessa bedöms cirka 350 bilar redan trafikera området. Ökningen blir alltså upp emot 1 400 bilar per dygn som ska till och från handelsplatsen. Mest trafik blir det på fredagar och lördagar, tror staden, med en peak fredag eftermiddag.  

Alla varuleveranser kommer att gå via Sköndalsvägen in i handelsområdet, därför kommer mängden tung trafik i området också att öka.  

Allt det här kommer att leda till mer köer mellan Gubbängsmotet och Sköndalsvägen, konstaterar staden. Men deras slutsats är samtidigt att ökningen innebär ”rimliga trafikmängder”.

Ny vy. Så här ska det se ut från Spettekakevägen när allt är klart. Foto: Tengbom arkitekter

Sköndalsvägen, till höger i bild syns tomten som ska bebyggas. Foto: Sacharias Källdén

Oro över trafikinfarkt

När planen antogs 2015 skickades 87 överklagande in till länsstyrelsen. Sköndalsbor är oroliga över att den redan ansträngda trafiksituationen vid påfarten till Sköndal från Nynäsvägen kommer att bli ohållbar med nya handelsområdet.

Hur ska ni lösa trafikflödet runt den nya handelsplatsen?

– Den bedömning som gjordes 2014 var att det befintliga gatunätet skulle klara att ta emot den ökade trafiken. Köbildningar kommer under vissa tidpunkter kunna uppstå men avvecklas relativt snabbt, säger Patrik Berglin, trafikplanerare på exploateringskontoret.  

– Under arbetets gång har vi begränsat både ytan för butikerna och antalet parkeringsplatser just för att handelsplatsen ska klara av trafiken, så att det inte blir för mycket, tillägger han.

I samband med bygget anläggs en ny gång- och cykelväg längs med Sköndalsvägen. En tanke med det är att man hoppas att många väljer att ta cykeln till handelsområdet, enligt Patrik Berglin, eller bussen. Butikerna tros kunna öppna i slutet av 2019.

Sköndalsbor kritiska till nya Systembolaget

Avslöjar: Här öppnar nya Systembolaget i Söderort

Klart för nytt handelsområde i Sköndal – trots massiv kritik

Visionen. Sköndalsvägen närmast i bild. Foto: Tengbom arkitekter