Sepideh Elmby, förälder som engagerat sig i frågan om skolplaceringar till vänster. Till höger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Foto: Privat/Mikael Andersson/Pressbild

Oro kring skolbristen för Barkarbystadens sexor

När elever i Järfälla som ska börja årskurs sex till hösten nu gjort sitt skolval är oron stor bland föräldrar och elever i Barkarbystaden med omnejd. Många har nämligen inte hamnat i någon av de tre skolor man önskat.

  • Publicerad 11:45, 19 mar 2019

Frågan om platsbrist när elever ska börja sexan har varit på tapeten i flera år, och särskilt i Barkarbystaden som än så länge saknar en egen högstadieskola.

Inför skolbytet får alla elever och föräldrar i kommunen rangordna de tre skolor man helst vill gå i. Men när det preliminära beskedet om skolplacering nådde elever och föräldrar häromveckan var det många i Barkarbystaden som blev besvikna.

– Vi har gått på informationskvällar i flera olika skolor och engagerat barnen, som följt med och ställt frågor. Och nu fick vi en skola vi inte ens valt. Det kändes som ett slag i magen, säger Sepideh Elmby, vars son går på Herrestaskolan i Barkarbystaden.

Enligt henne valde de flesta av Herrestaeleverna Björkeby, Viksjöskolan och Kvarnskolan. Trots det har majoriteten placerats i Tallbohovskolan, och några enstaka elever i Fjällenskolan.

Skolbrist i Barkarbystaden oroar föräldrar

Upprop ska lämnas till kommunen

Ihop med ett 20-tal andra föräldrar till elever på Herresta och och Barkarbyskolan har Sepideh Elmby tagit initiativ till ett upprop, som ska lämnas till kommunens politiker och tjänstemän. När den här artikeln publiceras har drygt 100 personer skrivit under.

Föräldrarna är kritiska till att kommunen saknat en plan för de elever som bor i Barkarbystaden med omnejd som ska börja högstadiet, men också för att många har placerats i just Tallbohovskolan.

Det på grund av att snittet för skolresultaten och gymnasiebehörigheten är lägre än i andra skolor, uppger Sepideh Elmby. Men också för att en trygg skolväg inte kan garanteras.

– Man marknadsför Barkarbystaden så mycket, men samtidigt finns det inga skolplatser, säger Sepideh Elmby.

Björkebyskolan byggs om – ger plats för en till klass

"Inte optimalt"

Placeringarna beror dels på platsbrist, dels på den relativa närhetsprincipen. Den sistnämnda innebär att elevers avstånd från hemmet till skolor jämförts med andra elevers avstånd.

2022 ska Ålstaskolan stå klar i Barkarbystaden, och planen är att även ett högstadium ska finnas på plats då. Men det måste finnas en lösning för alla elever som ska börja sexan innan dess, menar Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Särskilt som det inte är första gången problemet uppstår.

Skolvägarna från Barkarbystaden till Tallbohov och Fjällen har brister i trafiksäkerhet respektive avstånd, menar hon.

– Det är absolut inte optimalt att det blev på det här sättet. Ambitionen är att alla ska få sina skolval, men det finns inte tillräckligt många skolplatser i Barkarbystaden i dag, säger Nikoletta Jozsa.

Någon konkret lösning har dock inte Nikoletta Jozsa än. Samtidigt påpekar hon att det besked som kom häromveckan är en prognos, och att ett slutgiltigt besked väntas komma i slutet av april. Förhoppningen är att fler då ska ha fått någon av skolorna de önskat.

– Vi måste ha lite is magen till april. Förra året ändrade sig ganska mycket mellan det första och slutgiltiga beskedet. När vi sedan vet hur läget här får förvaltningen ta fram olika alternativ utifrån det, säger Nikoletta Jozsa.

Stockholm Direkt