Stockholm sticker ut. I Stockholms stad har andelen gymnasietjejer som anger att de blivit utsatta för sexuellt våld fördubblats sedan 2016. I Botkyrka syns inte en lika drastisk ökning. Foto: Claudio Britos

Oro: Många unga tvingas till sex i Botkyrka

Nya siffror visar att oroväckande många elever uppger att de tvingats till sex det senaste året. – Vi måste våga prata mer om det här, säger Eva Hollén, barnombudsman i Botkyrka.

  • Publicerad 07:40, 10 sep 2020

I veckan presenterades svaren från Stockholmsenkäten 2020, elevundersökningen där ungdomar i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet deltar.

I Stockholm stod det klart att andelen elever som blivit tvingade till sex har fördubblats sedan 2016 – och resultatet är det högsta uppmätta värdet sedan undersökningen startade 2002.

”Absolut inte bra”

I Botkyrka är siffrorna inte lika höga, och det är ingen markant ökning från tidigare mätningar. Svarsfrekvensen sägs vara ganska låg, men av de som svarat uppger fem procent av flickorna i år två på gymnasiet att de tvingats till sex någon gång det senaste året.

– Det här är ju absolut inte bra, oavsett om det skett en ökning eller inte. Det har varit mycket diskussioner om det här den senaste tiden och det är självklart något som är oroväckande. Vi behöver lyfta de här frågorna och ha en en kultur i skolan där man vågar prata om det här, säger Botkyrkas barnombudsman Eva Hollén.

Hon får medhåll av Pardip Singhru, uvecklingsledare hållbar samhällsutveckling på Botkyrka kommun.

– Visst är det oroväckande. Vi kommer analysera svaren vidare i detalj när vi också har fått alla resultat för Botkyrka. I dagsläget kan vi inte se om det är några trendförändringar när det kommer till utsatthet och brott. Vi kommer självklart titta närmare på det här och följa upp det.

Dricks allt mindre sprit

Desto mer positiva trender ser man i elevernas svar angående sin alkoholkonsumtion.

När den första mätningen gjordes 2004 svarade 37 procent av eleverna i Botkyrka att de inte drack alkohol. I år svarade 72 procent att de inte konsumerar sprit.

– Alkoholkonsumtionen är väldigt låg i Botkyrka, och har minskat över tid, säger Eva Hollén.

– Både användande, mängd, och berusningsgrad går neråt markant. Trenden vad gäller alkohol är mycket positiv, säger Pardip Singhru.

”Skrämmande många”

Andelen ungdomar som har testat narkotika är fortsatt hög, även om Botkyrka ligger lägre än i länet. I årskurs 9 uppger 10 procent av killarna och 10 procent av tjejerna i Botkyrka att de någon gång använt narkotika.
I gymnasiets år 2 är siffrorna 14 procent av killarna och 15 procent av tjejerna.

– Det är skrämmande många ungdomar som uppger att de har använt narkotika. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är ännu fler som haft möjlighet att prova, men som har låtit bli, säger Malin Björke som arbetar med dessa frågor vid Länsstyrelsen Stockholm.

Botkyrkaelevernas svar

Elever som blivit tvingade till sex/våldtagen de senaste 12 månaderna

Årskurs 9: 2 procent av killarna och 4 procent av tjejerna
I gymnasiets år 2: 3 procent av killarna och 5 procent av tjejerna.

Ungdomar som har testat narkotika

Årskurs 9: 10 procent av killarna och 10 procent av tjejerna
I gymnasiets år 2: 14 procent av killarna och 15 procent av tjejerna.

Elever som INTE dricker alkohol

Årskurs 9: 78 procent av killarna, 67 procent av tjejerna
Årskurs 2 gymnasiet: 44 procent av killarna, 40 procent av tjejernaSvarande: 219 killar och 260 tjejer

Visa merVisa mindre