Lee Orberson.förvaltnings chef på barn- och utbild ningskontoret Foto: Sollentuna kommun

Oro över situationen på Vittra

Via anmälningar och tillsyn från Skolinspektionen målas en oroande bild upp av situationen på Vittra Sollentuna. – Vårdnadshavare har hört av sig till oss och sagt att undervisningen inte fungerar, säger Lee Orberson, förvaltningschef på barn- och ungdomskontoret.

  • Publicerad 08:15, 9 sep 2017

En person som inte vill
framträda med namn tipsade oss om att titta på situationen på Vittra Sollentuna. Tipsaren vittnade om hög läraromsättning och oroade elever.

Tittar man på anmälningarna till Skolinspektionen har hittills fyra stycken gjorts i år. Två av anmälningarna vittnar om att barn rymmer från skolan. En om att barn blir slagna och kränkta av varandra, och att det hela tiden kommer nya vikarier som inte vet hur de ska hantera situationen. Och som dessutom inte blir informerade om barns livs-
hotande allergier.

En anmälan handlar om att en elev inte fått tillräckligt lärarstöd och blev utan godkända betyg, trots signaler på det motsatta. Den senaste anmälan, från i augusti, beskriver hur elever undervisas i matematik av en tidigare fritidsanställd – utan lärarutbildning eller annan utbildning inom pedagogik.

”Vi har förstått att detta inte utgör någon tillfällig lösning varför vi är bestörta över situationen”, skriver anmälaren.

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn på skolan, i början av detta år. Även den målar upp en oroväckande bild. I rapporten skrivs det om stor läraromsättning, med en stor andel vikarier och nyanställda som arbetat korta perioder på skolan. Skolinspektionen skriver att detta påverkar undervisningen negativt, och att eleverna inte får det aktiva lärarstöd som de har rätt till. Att de mest får arbeta på egen hand i läroböcker.

Enligt tillsynen är det också brist på studiero, vilket antas bero både på den höga personalomsättningen och på lokalernas utformning. Bland annat detta har skolan fått i föreläggande att åtgärda, och redovisa tillbaka till Skolinspektionen senast den 15 september.

Lee Orberson, förvaltningschef på barn- och ungdomskontoret, säger att kommunen har fått signaler om problemen på Vittra.

– Vårdnadshavare har hört av sig till oss och sagt att undervisningen inte fungerar.

Men eftersom det är Skolinspektionen som är tillsynsmyndigheten för fristående skolor med fristående huvudmän, är det enbart de som kan ålägga Vittra att vidta åtgärder.

– Naturligtvis har vi ett stort intresse av att alla skolor i kommunen ska vara av god kvalitet. Det vi som kommun gör är att påtala de brister vi får kännedom om och föra en dialog med den fristående huvudmannen om hur vi ser på dessa och behovet av åtgärder, säger han och fortsätter:

– Vår nämndordförande och jag har kontakt med Vittra på huvudmannanivå och de är ytterst medvetna om situationen på skolan. Vår bedömning är att de tar situationen på stort allvar. Däremot kan jag inte svara i detalj på vilka åtgärder de löpande vidtar inom organisationen.

Läs mer: Rektorn anser att problemen redan är lösta

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Här kan du fira midsommar i Sollentuna

Nyheter Ska du fira midsommar i Sollentuna? Dessa firanden kan du välja på här och i närliggande kommuner.onsdag 20/6 14:14

Varmvattenbassäng hetare än någonsin

Nyheter Frågan om huruvida Sollentuna ska ha en varmvattenbassäng eller inte har förvandlats till en lokal valfråga. Nu ger sig Kristdemokraterna in i debatten. De vill utreda om en ny rehabbassäng kan...onsdag 20/6 13:40

Döda ytor ska bli levande torg

Nyheter Området runt centrum innehåller flera blåsiga, oanvända och tråkiga ytor. Nu vill kommunen ta tag i Aniaraplatsen, Turebergs torg och Turebergs park.tisdag 19/6 14:37