"Ingen vet hur det kommer se ut årsskiftet 2020". Krister Sellman har jobbat på Stadsbiblioteket i 13 år. Foto: Sacharias Källden/Josefine Thureson Kämpe

Oro på Stadsbiblioteket efter sparkrav

Efter beskedet att Stadsbiblioteket kommer behöva skära ner inom verksamheten har anställda blivit oroliga att de ska bli av med jobbet.

  • Publicerad 17:50, 29 jan 2019

Kulturen i Stockholm ställs inför stora besparingar de kommande åren och några som kan drabbas av det här är personalen på Stadsbiblioteket vid Odenplan.

Ännu vet de inte hur, men klart är att en stor omorganisering är att vänta när verksamheten tvingas minska sina kostnader.

Stora nedskärningar för kulturen i Stockholm

– Det finns en oro och en osäkerhet, absolut. För vi vet inte. Omflyttningen av folk är en del av oron. Det kommer bli prioriteringar på olika områden och det kan innebära att vi medarbetare får flytta på oss, säger Krister Sellman som jobbat som bibliotekarie på Stadsbiblioteket i 13 år och varit tillsvidareanställd i 7 år.

Avgångsvederlag till kulturpersonal

Personalen har erbjudits avgångsvederlag eller avtalspension – det betyder att de kan anmäla intresse om de är beredda att säga upp sig i utbyte mot sex månadslöner alternativt en tidigare pension.

– Det finns oro bland de som ligger i 60-65 års-lotsen. Många har börjat fundera.
Avgångsvederlaget har jag inte hört någon som funderat på än. Folk tar reda på fakta just nu. Vad erbjudandena gäller. Speciellt de som är i 60-65 årsåldern, berättar Krister Sellman men påpekar att kulturförvaltningen sagt att de ska göra allt för att inte behöva säga upp tillsvidareanställda.

Stadsdelsbibliotek kan tvingas flytta

Krister Sellman stod utanför arbetsmarknaden i många år och kom av en tillfällighet till Odenplans stadsbibliotek. Väl inne kunde han inte släppa blicken från de maffiga bokhyllorna.

– I början kunde jag bara gå och titta upp på hyllorna och tänka här vill jag jobba.
Jag brukar stå och titta upp i det cirkelformade taket och tänka på universum. Jag är övertygad om att arkitekten hade den tanken när han ritade det. Och universum finns i böckerna, säger han.

Ett arbete nära människor

Han började som bokuppsättare 2006, vikarierade fram till 2012 då han fick sin tillsvidaretjänst som bibliotekarie. Däremellan pluggade han fem år halvfart på bibliotekshögskolan. Vi i Vasastan frågar vad det är han gillar med sitt jobb.

– Dels gillar jag litteratur, främst skönlitteratur. Böckerna är väldigt levande och kan väcka många nya tankar och reflektioner.

Den andra delen är mötet med människor, fortsätter han.

– Förutom vår förnämliga boksamling och arbetet med att vårda den, möter och vägleder vi flera grupper i samhället som inte har självklar tillgång till alla resurser. Det gäller barn, äldre, nyanlända och andra. Där finns vi för en allmänhet. Och alla ska känna sig välkomna här.

– Om jag skulle få sparken skulle jag bli jätteledsen. Jag skulle sakna det här jättemycket.

"Om jag skulle få sparken skulle jag bli jätteledsen", säger Krister Sellman som har jobbat på Stadsbiblioteket i 13 år. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Mer om kulturförvaltningens omställning

Stadsbiblioteket får en miljon kronor mindre under år 2019 jämfört med 2018.

Erbjudandet om avtalspension och avgångsvederlag gäller alla anställda inom kulturförvaltningens verksamheter.

De som anmäler intresse för erbjudandet får det inte automatiskt. Det är en ansökan och ingen garanti.

Stadsbliotekets lokaler i de olika stadsdelarna ses också över som en del av omställningen, men inget är ännu spikat.

Visa merVisa mindre