Görs om. I höst introducerar Trollbodaskolan lärstudios för elever med särskilda behov, men förändringen väcker oro bland lärare. Foto: Mikael Andersson

Oro på Trollbodaskolan när undervisning görs om

En omorganisation på Trollbodaskolan som berör elever med särskilda behov i undervisningen har väckt oro bland lärare. Men enligt ledningen kommer förändringen gynna eleverna.

  • Publicerad 16:30, 3 jun 2020

Det finns lärare som kämpat med barn för att skapa en kontakt och få dem att komma till skolan. Nu rycker man bort den vuxna personen från dem, det känns inte bra.

I höst planerar Trollbodaskolan att låta barn med särskilda behov integreras i den vanliga undervisningen när det är lämpligt. Tidigare har dessa elever bara undervisats i särskilda grupper. Men en del lärare är oroliga att förändringen kommer att påverka eleverna negativt, delvis för att vissa kommer att få byta mentor.

– Att för en lärare jobba med barn i två år och sedan inte få ha dem sista året är inte bra för det otrygga barnet. Det bygger inte relationer och ger inte någon trygghet. Det handlar inte bara om barnen med särskilda behov, utan det kan vara andra barn som knyter an till en mentor, säger en lärare på skolan som vill vara anonym.

Enligt hen och ytterligare en lärare finns det en oro att effekten av förändringen kommer leda till att de berörda barnen blir hemmasittande.

– Det finns lärare som kämpat med barn för att skapa en kontakt och få dem att komma till skolan. Nu rycker man bort den vuxna personen från dem, det känns inte bra, säger en av lärarna.

"Har varit en enskild grupp"

Mats Östholm tog över rollen som tf rektor vid årsskiftet och är sedan april ny rektor för Trollbodaskolan. Enligt honom kommer omorganisationen att gynna eleverna.

– De här eleverna som har varit en enskild grupp har varit kopplade till elevassistenter. Nu vill vi att de ska bli kopplade till klasser för att följa upp elevernas undervisning. Min filosofi är att man inte ska plocka elever från sitt sammanhang, så att de kan komma in i klassens gemenskap, säger Mats Östholm.

Att fler elever får nya mentorer tycker inte han är något konstigt.

– En hel del elever kommer få en ny mentor men så ser det ut generellt på en skola när man byter läsår. Vi tror att det är bra, säger han.

Lärarna vittnar även om att det är svårt att komma i kontakt med ledningen under våren då flera personer i ledningen har varit frånvarande av olika skäl.

– Jag har varit ensam väldigt mycket, det är sant. Vi har varit kort om folk, men min förhoppning är att alla är på plats den 3 augusti, säger Mats Östholm.

I veckan har ledningen informerat de berörda elevernas vårdnadshavare för att förankra förändringen.

Trollbodaskolan

Ligger i Hässelby villastad och har cirka 730 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Nytt i höst är att grupper för elever med särskilda behov görs om till en särskild undervisningsgrupp. Därutöver tillkommer en lärstudio som är till för att erbjuda elever specialundervisning under mer strukturerade former.

Stockholm Direkt