Foto: Claudio Britos

Orosanmälningarna ökar kraftigt i Huddinge

Förra året ökade orosanmälningarna till socialtjänsten i Huddinge drastiskt. Ökningen beror bland annat på de gängrelaterade oroligheterna i Flemingsberg och att fler anmäler.

  • Publicerad 11:27, 21 maj 2019

Under 2018 gjordes 5 000 orosanmälningar till socialtjänsten i Huddinge kommun, det är en ökning med 700 jämfört med året innan. De senaste fem åren har anmälningarna ökat med 66 procent. Anne-Marie Sandberg, socialdirektör i Huddinge kommun menar att en orsak till ökningen kan vara att fler väljer att anmäla.

– Ökningen kan bero på att fler faktiskt anmäler oro. Vi har sedan drygt ett år tillbaka en e-tjänst för orosanmälningar för att göra det enklare att anmäla. Vi ser att när det händer saker i kommunen så påverkar det också, om det till exempel är oroligt på skolor så kan det kan komma in fler orosanmälningar från det, säger hon.

Den drastiska ökningen kan bero på flera olika saker. Bland annat har antalet anmälningar från polisen och åklagare ökat. Socialtjänsten kopplar det särskilt till oroligheterna i Flemingsberg där det finns en allmän social oro och risk för kriminalitet bland unga.

I höstas ökade polisen sin närvaro i Flemingsberg på grund av gängrelaterade skjutningar och öppen droghandel som HuddingeDirekt har rapporterat om tidigare.

Fler anmälningar betyder inte ökad otrygghet

Att antalet anmälningar har ökat behöver inte betyda att otryggheten har ökat i kommunen menar Sandberg.

– En orosanmälan behöver inte innebära att det är ett faktiskt fall av missförhållande utan betyder bara att vi behöver kolla upp fallet, säger hon.

I budgetförslaget för år 2020 som har lagts fram av den styrande koalitionen i Huddinges kommun föreslår man en satsning på socialnämnden för att möta den ökade volymen av orosanmälningar. Förslaget är att lägga tre miljoner mer på socialnämnden i kommunens budget för året.

Så här gör du en orosanmälan

En orosanmälan görs när det finns misstankar om att ett barn far illa. Du behöver inte veta med säkerhet att det är ett fall av missförhållanden men om det finns misstankar bör en anmälan göras.

Såhär gör du en orosanmälan:

• Anmäl via kommunens e-tjänst

• Ring Huddinge kommuns servicecenter och be att få prata med barn- och ungdomssektionerna på telefonummer 08- 535 300 00.

• Utanför kontorstid görs anmälan till socialjouren på telefonnummer 020-70 80 03