Osäker. Det är inte en säker framtid för Leos lekland i Arninge efter länsstyrelsens beslut- men företaget vill stanna i Täby. Foto: Mikael Andersson

Osäker framtid för Leos lekland i Arninge

Leos lekland i Arninge kan behöva flytta. Anledningen är att länsstyrelsen nu upphäver beslutet om att godkänna det tillfälliga bygglov för lokalen de har idag.

  • Publicerad 17:05, 26 aug 2019

Sedan 2014 har Leos lekland legat i Arninge.

De har haft ett tidsbegränsat bygglov på fem år och i år går det ut. Nu är det osäkert om de får vara kvar i de gamla industrilokalerna mitt emot K-Rauta.

Det var i maj som stadsbyggnadsnämndens lov- och tillsynsutskott i Täby beviljade leklandets ansökan om att förnya bygglovet med fem år till.

Men nu upphäver länsstyrelsen beslutet, efter en överklagan från en annan verksamhet i Täby.

– Vi har fått beslutet från länsstyrelsen men vi har inte bestämt hur vi ska gå vidare i frågan, det är ännu för tidigt att säga, säger Anders Forssten, kommunikationschef på Leos lekland.

Länsstyrelsen tog beslutet om att upphäva bygglovet, då de menar att Leos inte beskrivit hur, eller visat tillräckligt tydligt på varför, verksamheten är just tillfällig.

Vill vara kvar

Leos lekland kan nu överklaga länsstyrelsens beslut eller ansöka om tillfälligt bygglov igen. Men det är osäkert om de får det beviljat. Enligt Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, har diskussioner förts i nämnden om möjligheten att förändra detaljplanen för området, men det ligger längre fram i tiden.

– Hela området styrs av tillfälliga bygglov. Vi jobbar just nu med en strukturplan för området och vi vill ju bibehålla verksamheterna där. Vi kanske måste förändra detaljplanen om det inte löser sig, men detta är bara något vi diskuterar, säger han.

Även Leos lekland har som ambition att de ska finnas i kvar i kommunen, oavsett hur det går med lokalen i Arninge. Om det blir så att det förnyade bygglovet inte godkänns av länsstyrelsen så kommer de att leta efter ny lokal i Täby.

– Vår förhoppning nu är att vi ska få vara kvar i lokalerna som vi har såklart, och fastighetsägaren vill också det. Men skulle inte det gå så får vi hitta en annan lokal i Täby, säger Anders Forssten.

Kan det bli så att ni får stänga?

– Vi tycker att det är viktigt att Leos finns i kommunen men det är ännu för tidigt för att säga vad som händer. Jag tycker inte man ska vara orolig över att vi ska stänga, säger Anders Forssten.

Ett tidsbegränsat bygglov

Gäller i fem år, och kan förlängas med fem år i taget. Den sammanlagda tiden får inte överstiga 15 år.

Är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid.

Vid en ansökan om förlängning ska nämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning.

Blomdörren ledde Charlotta till Markims kvinnohistoria

Nyheter "Det fanns en själ i huset när vi flyttade hit" Vad döljer sig bakom den blommiga dörren i det gamla huset i Markim? Det visar sig vara en envis konstnärinna som lämnade avtryck i bygden under sin livstid. Charlotta Didriksdotter Sjöberg, som...fredag 13/9 16:24

I Danderyd är varannan bil extra tung

Nyheter 48 procent av bilarna väger mer än 1,5 ton I Danderyd kör knappt varannan person en motorstark bil, åtminstone om man ser till den statistik som länsstyrelsen har tagit fram.fredag 13/9 16:18
Stockholm Direkt