Byggnaden ser vriden ut och har på skisserna en 600-700 kvadratmeter stor terrass. Foto: Belatchew Arkitekter

Osäker utgång för spektakulärt krogbygge

Det som skulle bli en ny symbolbyggnad och mötesplats i Hagastaden kan komma att stanna på ritbordet.

  • Publicerad 14:26, 25 jan 2017

Det är fastighetsbolaget Atrium Ljungberg som lämnat in en ansökan till staden om att få bygga på den garagenedfart för bilar som ligger på Norra stationsgatan i höjd med Torsplan.

Ny symbolbyggnad byggs i Hagastaden

Den vridna byggnaden som kallas Twist är ritad av arkitektbyrån Belatchew och är tänkt att bli en modern mötesplats med kaféer, krog och mötesrum. Enligt skisserna ska Twist också få en 600-700 kvadratmeter stor terrass.

Utifrån på kvällen. Foto: Belatchew Arkitekter

Inifrån. Foto: Belatchew Arkitekter

Men nu möts planerna av ett rödljus.

Stadsbyggnadskontoret anser att bygglovsansökan ska avslås. Anledning är att byggnadens exteriöra trappa är placerad på mark som är avsedd för trafikändamål. Planen avviker därmed från detaljplanen och dess syfte och kan därför inte godkännas, skriver stadsbyggnadskontoret i ett yttrande.

Politikerna har sista ordet och ska behandla ärendet på stadsbyggnadsnämndens möte i februari.

Hoppas på politikerna

Ulrika Hellström, affärsområdeschef på Atrium Ljungberg, säger att bolaget hoppas att politikerna i nämnden ska strunta i tjänstemännens yrkande på avslag.

– Stadsbyggnadskontoret anser att brandtrappan är en avvikelse från detaljplanen. Men vi menar att det inte finns något annat sätt att hantera brandutrymningen eftersom man bygger ovanpå ett parkeringsgarage. Ska man hålla sig strikt till detaljplanen kommer brandtrappan att mynna ut i själva garaget och det är olämpligt, säger hon.

Hon hoppas nu att politikerna ska våga besluta om en avvikelse.

– Vill man ha det här innehållet som vi tror på så får det lov att vara en avvikelse från detaljplanen, säger Ulrika Hellström.

HÄR BESKRIVS TWIST I EN FILM

Klicka dig fram till 1:15

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.