Vattendelare. Det omtvistade Osthuset i Gubbängen och grannhuset Legoladan ska ge totalt 84 studentlägenheter vid t-banans södra entré. Foto: Utopia

Osthuset görs om – blir det mesosthuset?

Tjänstemännen i staden har fullt sjå med att se över synpunkterna på omstridda projekten Osthuset och Legoladan i Gubbängen. Nu ser det ut som att Osthusets fasad kan hyvlas.

  • Publicerad 13:41, 29 jan 2016

De älskade – men också hatade – byggprojekten Osthuset och Legoladan i Gubbängen tröskas igenom ännu en gång av tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret.

I juni togs projektet, som är tänkt att ge 84 student­lägenheter till Gubbängen, upp av stadsbyggnadsnämnden. De skickade tillbaka det till tjänstemännen för att de ska se över hur man kan gå alla de medborgare som lämnat in synpunkter på bygget till mötes.

– Det har ju visat sig att det är ett impopulärt projekt för många. Nu vidareutvecklar vi Osthuset ihop om att fler blir till freds med gestaltningen, säger Mattias Olsson på stadsbyggnadskontoret.

Alternativ gestaltning

Cirka 90 yttranden kom in under samrådet. Arga röster höjdes för att projektet inte passade in i miljön, och att Osthuset skulle upplevas som ett för stort hus på platsen. Enligt Mattias Olsson är det framförallt fasaden mot parken de nu ser över.

– Vi tittar på hur vi kan ge Osthuset en alternativ gestaltning. Men vi tycker fortfarande att man kan anpassa saker på olika sätt. Alla byggnader behöver inte gestaltas lika för att vara anpassade eller bidra till en helhetlig och bra bebyggelsemiljö. Stadsmiljöer har i viss mån alltid utvecklats och om allt görs på samma sätt som innan hade det inte varit hållbart, säger Mattias Olsson.

I vår ska det omarbetade förslaget ställas ut igen. Den 16 juni tas projektet upp i stadsbyggnadsnämnden och då skulle det kunna antas.