Knekten. Framför huset ska en grönyta med namnet Knektparken anläggas. Foto: Alexander Kuronen

Osthuset på plats – men vad ser det ut som?

Studentboendet Knekten har börjat ta form på allvar intill Gubbängens tunnelbanestation, och för var dag som går blir det allt tydligare att smeknamnet Osthuset är missvisande. Men vad bör det kallas i stället?

  • Publicerad 20:00, 2 dec 2019

Projektet i kvarteret Sicklingen 2 består av totalt två hus med planerad inflyttning någon gång under våren eller sommaren 2020.

Alla har inte sett fram emot detta. Såväl husens placering som utformning har fått kritik, och debatten om bygget har lett till både politikeravhopp och omarbetade ritningar.

Mest uppmärksamhet har huset Knekten fått. Dess ursprungliga utseende, med runda fönster och lite spetsig utformning, gav det smeknamnet Osthuset. Kritiken fick dock stadsbyggnadskontoret att dra tillbaka det ursprungliga förslaget.

Nu byggs Osthuset i Gubbängen

Vad som hade kunnat bli ett spexigt inslag i den annars traditionella funkismiljön blev i stället ... ett ganska ordinärt hus.

– Det ser ut som en vanlig byggnad fast lite modernare, säger Äldste Chino, 20.

Han och mormonkollegan Äldste Wrangel, 20, bor på Sicklingsvägen och har sett hur Knekten växer fram bara några meter från deras bostad.

– Det passar i miljön, tycker Äldste Wrangel.

Men vad ska man kalla huset?

– Jag tycker inte att det behöver något namn, det är bara ett vanligt hus.

Gubbisbo. Även om nybygget är "fult" tycker Tuulikki, 87, att man måste dela med sig av området. – Jag som är gammal har sett de fina åren, de unga får ta det de får, säger hon. Foto: Alexander Kuronen

Positiva. När Äldste Chino, 20, och Äldste Wrangel, 20, flyttade till Gubbängen i augusti fanns "nästan ingenting" där huset nu står. – Det ser fint ut, säger de. Foto: Alexander Kuronen

Även ett "vanligt" hus kan dock väcka känslor. Pensionären Tuulikki, 87, talar sig varm om den friska luften i Gubbängen och sörjer den grönska som fått ge vika för studentbostäderna. Knektens utseende har hon inte mycket till övers för.

– Det är fult och smalt och opersonligt. Jag tycker synd om dem som ska flytta dit, en äldre människa skulle inte vilja det, säger Tuulikki.

Vad tycker du att man ska kalla det nya huset?

– Spaghettihuset, för det är så långt och smalt!

På staden är man desto sparsammare med förslag på vad olika hus bör heta i folkmun.

– Det är en intressant process som inte har styrning någonstans ifrån, säger Mattias Sjöberg, projektledare på exploateringskontoret.

Det blev inget osthus utan en ganska vanlig byggnad. Är du besviken?

– Som markägare har vi inte varit drivande vad gäller byggnadernas utseende utan det är byggherren och stadsbyggnadskontoret som avgjort frågan. Men jag tycker att utformningen av byggnaderna är lyckad.

Grannarnas överklagan avslås igen – nu byggs Osthuset i Gubbängen

Utöver studentbostäderna i Sicklingen 2 pågår även ett bygge norr om tunnelbanestationen, som involverar totalt 300 studentbostäder. Enligt Mattias Sjöberg lämpar sig platserna bra för byggen av mindre lägenheter.

– Det har att göra med närheten till tunnelbanan och att sådana lägenheter inte kräver så många parkeringsplatser, säger han.

När de här projekten är slutförda, är det färdigbyggt i Gubbängen då?

– Vi har fått i uppdrag av politiken att det ska markanvisas 10 000 bostäder nästa år, och en del av dem kommer att vara i de södra delarna av staden. Inget område i staden är att beteckna som färdigbyggt så den här förtätningen är något som sannolikt kommer att fortsätta.

Osthuset görs om – blir det mesosthuset?