Centrum. Hökarängen är ett av de områden i Farsta som sticker ut i de nyligen presenterade mätningsresultaten. Här har oron för att bli utsatt för brott ökat markant samtidigt som brottsutsattheten minskat. Till höger: Kristina Lutz (M), ordförande i Farsta stadsdelsnämnd. Foto: Sacharias Källdén/Jens Mohr

Otryggheten ökar bland Farstaborna

Otryggheten i staden har slutat öka och i vissa avseenden minskat, enligt en mätning som presenterades förra veckan. Men bland Farstaborna stiger otryggheten i det egna området.

  • Publicerad 12:10, 15 sep 2020

Stadens trygghetsmätning utförs vart tredje år och besvarades den här gången av drygt 1 300 boende i Farsta stadsdelsområde.

Mätningen visar bland annat att andelen Farstabor som ofta är oroliga för att utsättas för brott är densamma som 2017: 12 procent av de svarande. Andelen som tycker att det känns mycket otryggt att röra sig ute i området sent på kvällarna har ökat, från 10 till 14 procent.

Farsta stadsdelsnämnds ordförande Kristina Lutz (M) säger att hon kan relatera till siffrorna "till viss del", men att hon personligen uppfattar stora delar av Farsta som tryggt.

– Jag vet att frågorna handlar om ens eget område, men svaren kanske också speglar en allmän känsla som inte bara har med Farsta att göra, säger hon.

I vissa områden ser vi en dubblering eller mer av andelen personer som känner sig otrygga. Varför?

– Det får vi verkligen titta på. Det kan vara allmänt stök eller att det är några element av grupper som rör sig där som inte gjort det tidigare.

Ett område som sticker ut i mätningen är Hökarängen; där har siffran gällande oro för brott ökat från tio till 18 procent. Siffran för otrygghet vid sena utevistelser har stigit från nio till 18 procent, och liknande ökningar syns även i Farsta strand och Sköndal.

Samtidigt syns en minskning av andelen Farstabor som säger sig ha blivit utsatta för brott: från tre till två procent när det gäller misshandel och från sex till fem procent vad avser sexuella trakasserier.

Mycket kvar att göra

Att det finns ett motsatsförhållande mellan oron och den faktiska brottsutsattheten tror Kristina Lutz kan bero på vilken information som bland annat politiker och medier sänder ut till Farstaborna.

– Med det inte sagt att det inte finns fog för oro, men jag tror att faktakommunikation är oerhört viktigt, säger Lutz.

Hon ser mätningen som "en väldigt viktig indikator" och lovar fortsatta trygghetssatsningar och samverkansformer för att stärka tryggheten i Farsta.

– Vi har gjort mycket men det finns mycket kvar. Vi får se i budget och verksamhetsplan vad mer vi kan titta på i form av satsningar.