Trygga. Enligt undersökningen är Norsborgsborna bland de otryggaste. Men Julius Abo Gawda, Hasse Abou och Georgios Kullhan från Norsborg känner sig trygga i sin ort. Foto: Claudio Britos

Otryggheten ökar i Botkyrka

Otryggheten bland boende har ökat i alla Botkyrkas kommundelar. Det visar kommunens senaste medborgarundersökning. Mest otrygga är de boende i Fittja och Hallunda-Norsborg.

  • Publicerad 16:28, 2 feb 2018

Nyligen presenterade Botkyrka kommun sin medborgarundersökning från 2017. Och trenden är tydlig: allt fler känner sig otrygga, oavsett vilken del av kommunen man bor i.

I undersökningen skattas tryggheten på en skala från 0 till 100, där värdet upp till 49 är mycket lågt betyg, 50 till 59 är lågt, 60-69 är godkänt, 70 till 79 är högt betyg och allt över 80 är mycket högt betyg.

Sämre betyg i hela kommunen

Totalt sett får tryggheten i kommunen betyget 60 av Botkyrkaborna – och klarar alltså precis godkänt. Det är en försämring jämfört med både 2016 och 2015.

Resultatet var väntat, enligt Peter Wikman, statistiker och ansvarig för Botkyrkas medborgarundersökning. Undersökningar från SCB och Brå visar samma tendens, både i Botkyrka, länet och i landet.

– Det har varit flera större händelser, som terrorattentatet i april och skjutningar här i kommunen och i länet. Det kan påverka resultatet. Trygghet får också större uppmärksamhet i medier och av politiker. Själva uppmärksamheten kan också bidra till Botkyrkabornas känsla av otrygghet, säger Peter Wikman.

Vårsta- och Grödingeborna tryggast

Den upplevda tryggheten är lägre i Botkyrka jämfört med övriga kommuner i länet. Men inom kommunen är skillnaderna stora. Vårsta- och Grödingeborna är tryggast, där får tryggheten hög med betyget 77. Men de känner däremot störst otrygghet inför att åldras.

I Fittja och Hallunda-Norsborg, som listats som särskilt utsatta områden av polisen, är de boende otryggast. Här svarar flest, ungefär 30 procent av de boende, att de ska eller funderar på att flytta från sitt område.

Men när BotkyrkaDirekt träffar på Norsborgsborna Julius Abo Gawad, Hasse Abou-Akbar och Georgios Kullhan säger de att de känner sig trygga i sin ort. De tror att mediebilden av området bidrar till den ökade otryggheten. Och att äldre nog är otryggare än unga.

– Vi är uppväxta i Norsborg och känner varandra, säger Julius Abo Gawad.

Georgios Kullhan håller med.

– Man ser också mer poliser ute nu i Norsborg och hela Botkyrka, säger han.

Men det största tappet jämfört med 2016 står Storvreten för. Där går betyget från godkänt, nära högt betyg, till lågt. Där tror Peter Wikman att dödsskjutningen i området i september kan ha haft betydelse.

– Dödsskjutningen hände precis när den här enkäten var ute. Att något händer just när enkäten är ute kan få jättestort genomslag i såna här undersökningar, säger Peter Wikman.

Ur Botkyrkas medborgarundersökning. Den upplevda tryggheten minskar i alla områden. Foto: Botkyrka kommun

Stora skillnader mellan kommundelarna

Tryggheten uppskattad på ett värde mellan 0 och 100. 0-49 är mycket lågt betyg, 50-59 är lågt, 60-69 är godkänt, 70-79 är högt betyg och 80 -100 är mycket högt betyg.

Inom parentes 2016 och 2015 års siffror.

Vårsta-Grödinge: 77 (80) (80)

12 procent ska eller funderar på att flytta

Tullinge: 73 (78) (74)

20 procent ska eller funderar på att flytta

Tumba: 65 (70) (63)

23 procent ska eller funderar på att flytta

Storvreten: 57 (68) (63)

29 procent av männen ska eller funderar på att flytta, 23 procent av kvinnorna

Alby: 53 (53) (63)

25 procent av kvinnorna ska eller funderar på att flytta, 16 procent av männen

Hallunda-Norsborg: 51 (59) (59)

32 procent ska eller funderar på att flytta

Fittja: 50 (55) (63)

30 procent av kvinnorna ska eller funderar på att flytta, 27 procent av männen

I alla kommundelar är invånarna mindre nöjda med att leva och bo i Botkyrka, enligt undersökningen. Foto: Botkyrka kommun

Den upplevda tryggheten skiljer sig ofta mellan män och kvinnor. Generellt sett är kvinnor otryggare än män. Foto: Botkyrka kommun

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.