OTRYGGT. Nästan hälften tror att otryggheten kommer att öka i länet de kommande 10-15 åren. Foto: Mostphotos

Otryggheten ökar i Stockholms län – har fördubblats på åtta år

Otryggheten ökar bland länets invånare och var tredje uppger att de avstår från aktiviteter på grund av rädsla att utsättas för brott. Det visar en färsk undersökning från länsstyrelsen.

  • Publicerad 18:50, 28 nov 2019

Länsstyrelsens medborgarundersökning som görs vartannat år visar att otryggheten bland länets invånare har ökat. Det är främst i det egna bostadsområdet, i kollektivtrafiken och på gator och torg som rädslan att utsättas för brott har stigit.

Enligt undersökning har var femte länsbo känt sig rädd eller otrygg i det egna bostadsområdet någon gång under det gångna året, vilket är en fördubbling jämfört med 2011. Samma period har andelen som upplevt otrygghet kvällstid ökat från 33 till 44 procent, uppger Länsstyrelsen.

– Otryggheten har ökat kontinuerligt under de åtta år som Länsstyrelsen har genomfört medborgarundersökningar, men förändringarna mellan varje undersökningstillfälle är relativt små, säger Gunhild Graseman, analytiker på Länsstyrelsen Stockholm, i ett pressmeddelande.

Unga avstår aktiviteter

Enligt medborgarundersökningen har var tredje invånare i länet någon gång under det senaste året också avstått från aktiviteter på grund av rädsla att utsättas för våld, vilket även det är en ökning jämfört med 2011.

– Det är främst unga som låter bli att göra saker. Bland dem som är mellan 18 och 30 år svarar var fjärde person att de flera gånger under det senaste året avstått aktiviteter som till exempel promenad eller bio, säger Gunhild Graseman.

Fyra av tio tillfrågade tror också att läget kommer att förvärras i länet de kommande 10-15 åren.