Fredagen den 15 mars demonstrerade Klimatklubben Huddinge och den lokala Naturskyddsföreningen utanför Huddinges kommunhus. Foto: Privat/Henrik Lindstedt

Ottosson (C) svarar på klimatstrejkens krav

I dag gör människor i 100 länder världen över som Greta Thunberg och strejkar för klimatet. Även i Huddinge samlas medborgare för att ställa krav på politikerna. Vi har låtit klimatrådet Christian Ottosson (C) svara på kraven.

  • Publicerad 15:47, 15 mar 2019

I dag demonstrerar de lokala miljö- och klimatföreningarna Naturskyddsföreningen och Klimatklubben sida vid sida utanför Huddinges kommunhus. Liknande demonstrationer kommer hållas i över 1 500 städer i 100 länder, enligt DN.

Klimatklubben kommer till kommunhuset med fyra krav som de också har formulerat i ett medborgarförslag som har fått över hundra röster. HuddingeDirekt har låtit Christian Ottosson (C), som är den politiker som har övergripande ansvar för kommunens klimatarbete, svara på kraven:

1. Kommunen borde anta en klimatomställningsplan som inkluderar en koldioxidbudget. Har kommunen en sådan plan i dag och vad tycker du om att anta en koldioxidbudget?

– En klimatomställningsplan kan man säga att vi har i vårt miljöprogram. Där har vi ett tiotal mål på energi- och klimatområdet. Jag tycker att konceptet med en koldioxidbudget är bra, men samtidigt är det väldigt nytt. Vi har inte sett någon kommun som använt det fullt ut än. Men vi behöver en tydligare färdplan, tydligare data och nyckeltal.

– För min del kan vi minska antalet mål i miljöbudgeten om det innebär att vi får en tydligare styrning och färdplan. I dag har miljöprogrammet dessutom många mål som är ganska otydligt formulerade – till exempel i termer av "öka" eller "gör det här"

2. Borde kommunen sätta mer press på företag och organisationer att anta klimatomställningsplaner?

– Antalet företag i Huddinge som är miljöcertifierade ökar hela tiden. Det är ett av målen i miljöprogrammet. Det är viktigt att kommunen tar ledaransvar och tar dialogen med företagen, men samtidigt har vi inte rådighet över det. Vi kan inte säga till Skanska att "hörrni, nu får ni skärpa er!" Det är en nationell fråga om det ska ställas högre krav.

3. Borde kommunen inom två år avyttra sina innehav i fonder med pengar i fossilindustrin?

Det är rätt att använda finansiella instrument för att minska klimatpåverkan, men för Huddinge kommun finns det större klimatpotential på lånsidan, hur vi tar och ger lån inom kommunkoncernen. Där kan vi ha reell effekt. Vi har väldigt många miljarder i lån inom internbanken. I dag har vi drygt 700 miljoner i gröna lån och det kan vi öka.

4. Har Huddinge ett tillräckligt bra folkbildningsarbete om klimatfrågan?

– Tillräckligt? Ja... Vi har ett tiotal kampanjer per år, bland annat vintercyklister och energi- och klimatrådgivning. Men det är svårt med miljöinformation, det gäller att den är effektiv. Jag skulle gärna se att vi satsar mer på kampanjer än på broschyrer. Vintercyklisterna är ett bra exempel där vi invånarna själva engagerar sig och blir goda exempel.

En av de hetaste klimatfrågorna i Huddinge är annars motorvägssatsningen Tvärförbindelse Södertörn. Naturvårdsverket kritiserade nyligen planerna eftersom motorvägen förväntas öka biltrafiken, samtidigt som Sverige kämpar med att minska biltrafiken för att uppfylla klimatmålen.

Hur rimmar Tvärförbindelse Södertörn med klimatmålen?

– Det är absolut problematiskt om vägen leder till väsentligt ökad trafik. Men i grund och botten är det inte ett klimatprojekt. Det är till för att underlätta för företagare och arbetspendling. Det har planerats i decennier och är något som många Huddingebor ser ett stort behov av. Det att inte få den på plats. Men det är viktigt att göra vägen så grön som möjligt. Vi kan till exempel se till att få separata busskörfält på vägen och bygga cykelvägar som gör att man kan cykelpendla längs med vägen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Tre snabba om klimatet

Vad tycker du om Greta Thunberg?

– Även om jag är förälder så applåderar jag hennes engagemang. Men man måste inte visa sitt engagemang genom en skolstrejk.

Skulle du tillåta dina egna barn att skolstrejka för klimatet?

– Ja, det hade jag nog. Om min dotter hade visat ett äkta engagemang för klimatet hade jag nog kunnat göra det i viss utsträckning. Men skolan är också viktig. Man kan inte vara borta varje fredag.

Känner du flygskam?

– Nej, jag hör till de som flyger lite. Men handen på hjärtat, jag tycker jag om att resa. Så det kanske blir en flygning per år eller vartannat. Att jag flyger lite är delvis ett medvetet val, eftersom flyget står för både koldioxid och andra utsläpp.