Hornsgatan. Till höger, i trottoaren, finns en markering för övergångsställe. Men cyklisterna har företräde. Foto: Hampus Jarnlo

Otydliga övergångsställen upprör synskadade

De vita ränderna som markerar övergångsställen lyser vitt över bilkörfälten på Hornsgatan och Götgatan – men över cykelbanorna är det minst sagt otydligt. Nu lovar trafikkontoret bättring till våren.

  • Publicerad 14:27, 3 dec 2019

Det är på två platser på Hornsgatan, i backen upp mot Zinkensdamm, som markeringarna för övergångsställe är minst sagt förvirrande. På gatstenen i trottoaren finns vit markering men över cykelbanan upphör markeringarna, för att sedan lysa tydligt i bilkörfältet igen.

Den otydliga trafiklösningen upprör synskadade Anna Quarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad.

– Det är under all kritik. Första vita området på gångbanan indikerar ju att här är övergångsställe. Hur är tanken att synsvaga ska kunna komma i åtnjutande av det om de har väjningsplikt mot cyklister? Ropa om kusten är klar? Vet gångare och cyklister vad som gäller? Vet synskadade om att de inte kan vara säkra på företräde?

Enligt staden gäller följande:

– Det är inte ett övergångsställe på platsen och cyklister har därmed inte väjningsplikt mot gående, klargör Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret.

Vem har företräde? På två platser på den södra delen av Götgatan har övergångsstället nästan helt suddats ut på cykelbanan. Foto: Sophie Stigfur

Ska åtgärdas till våren

Erik Söderberg säger att de vitmarkerade plattorna "inte alltid innebär att det finns ett övergångsställe". Däremot uppger han att trafikkontoret nu beslutat sig för att anlägga övergångsställen här till våren, med nya plattor och målning.

Även på den södra delen av Götgatan saknas vita markeringar för övergångsställen på cykelbanan. Här är det dock inte med flit.

Den vita färgen är målad med olika tekniker: i körfältet med massa, vilket håller längre men också innebär en förhöjning på cirka 4 millimeter. Något som inte påverkar bilarna men kan störa cyklisterna i cykelbanan, uppger Malinda Flodman, trafikkontoret.

–  Delen över cykelbanan är målad med färg som slits snabbare. Men det avgörande för ett övergångsställe är att det finns en skylt och det gör det, markeringen på marken hjälper bara till.

Hur ser ni på risken för olyckor om fotgängare traskar rakt ut i cykelbanan?

– Det finns ju trafiksignaler, men naturligtvis vill vi inte att någon skadas. Tyvärr kan vi inte fylla i färgen i år eftersom det är för kallt ute men till våren ska vi fylla i så att det syns tydligare igen.