Fynd. Ett ovanligt träkägelbi hittades vid Råstasjön i höstas. Foto: Petter Andersson/Mikael Andersson

Ovanlig biart har hittats vid Råstasjön

Ett ovanligt bifynd har gjorts vid Råstasjön. Vid fjolårets artinventering påträffades ett bi som inte funnits i Sverige tidigare.

  • Publicerad 15:45, 24 feb 2020

Många fynd på kontinenten har gjorts vid våtmarker.

Solna har visat sig vara en uppskattad plats för ovanliga bin. Tidigare har SolnaDirekt skrivit om det hotade och ovanliga svartpälsbiet som påträffats i samband med en inventering under hösten. När rapporten från den kom nyligen, visade den att en ännu mer ovanlig art hittats vid Råstasjön – träkägelbiet som inte påträffats i Sverige tidigare.

– Det finns i de europeiska och asiatiska kontinenterna. Det närmaste som har påträffats har varit i Finland, säger Petter Andersson, naturmiljökonsult hos Calluna som genomförde inventeringen.

Här surrar en sällsynt Solnabo

Han var den som hittade honbiet, men vet inte med säkerhet hur biet kom till Råstasjön. Han har dock några teorier.

– Det kan ha nått Sverige från Finland via Åland, eller så har den kommit in i landet med importerat virke, säger Petter Andersson.

Tar över boplats

Träkägelbiet lever som boparasit och lägger sina ägg i boet hos det lite mer vanliga trätapetserarbiet.

– Träkägelbiet tar över och äter upp maten från trätapetserarbiets larv så att den inte kan överleva där, säger han.

Att fyndet gjordes vid Råstasjön tror Petter Andersson inte är en tillfällighet.

– Många fynd på kontinenten har gjorts vid våtmarker. Annars är bin vanligare där det finns torra och varma miljöer, säger han.

Petter Andersson har gjort inventeringar i både Solna och andra delar av landet förut, men aldrig hittat en ny art för Sverige.

– Det händer att vi hittar arter som inte har påträffats i ett landskap tidigare, men jag har aldrig tidigare hittat något som är nytt för Sverige, säger han.

Fynd vid inventeringen

I samband med att inventeringen gjorde påträffades flera olika fynd. Här är några:

67 andra arter av gaddsteklar.

119 arter av skalbaggar.

33 arter av flugor.

19 arter av fjärilar.

7 arter som är rödlistade arter, det vill säga hotade eller nära hotade.

Källa: Solna stad

Stockholm Direkt