Öppna. Uteserveringarna är i full gång i Stockholm. OBS! Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto: Mostphotos

Över 200 krogar i Stockholm har kontrollerats

Två veckor efter att staden började kontrollera hur Stockholms krogar följer de nya corona-rekommendationerna har över 200 inspektioner genomförts. I 30 av fallen har det funnits avvikelser och vid ett fåtal av dem har bristerna inte åtgärdats vid återbesök.

  • Publicerad 12:11, 23 apr 2020

Stockholms stad har på uppdrag av Smittskydd Stockholm sedan två veckor tillbaka varit ute och kontrollerat att krogar, restauranger och kaféer följer Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för att hindra smittspridning av coronaviruset.

Enligt Folkhälsomyndigheten får restauranger endast ha bordsservering och det ska även hållas ett visst avstånd mellan borden. Men det hårda tryck som har varit på uteserveringar och restauranger den senaste tiden har gjort det svårt för många krogar att efterfölja reglerna.

– Vi har varit ute på drygt 200 restauranger och serveringsställen sedan vi började, och vi har haft drygt 30 som har fått avvikelser. De här 30 har vi följt upp med ytterligare ett besök och de flesta har rättat till det vi har haft synpunkter på, säger Kristine Fornander, tillförordnad avdelningschef för livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen i Stockholm.

"För tätt mellan borden"

Vid kontrollerna tittar stadens inspektörer på hur restaurangerna har tagit till sig föreskrifterna vad gäller städning och hygien. Även personalens möjligheter att jobba säkert utan att utsättas för onödiga risker granskas. Liksom eventuell trängsel bland gäster.

– Det ser olika ut från fall till fall, en del har fast inredning medan andra kan flytta bord och stolar. Så det är en bedömning vi får göra. Men det vi tittar på är om det är minst en armlängds avstånd mellan borden och om man kan röra sig fritt mellan dem. Vi tittar också på köbildningen vid exempelvis toaletterna så att folk inte står för nära varandra. Men avvikelserna vi hittills har sett handlar främst om att det är för tätt mellan borden, säger Kristine Fornander.

Vid två av fallen har de rapporterade avvikelserna inte åtgärdats vid en efterkontroll, vilket ger miljöförvaltningen rätt att anmäla verksamheterna till Smittskydd Stockholm som i sin tur kan besluta om stängning. Ännu så länge har dock ingen verksamhet tvingats stänga till följd av bristande åtgärder.

Krögare positiva

Kontrollerna kommer att pågå så länge Smittskydd Stockholm kräver det. Och hittills har bemötandet från krogägarna, som är ansvariga för att reglerna följs, varit positivt, enligt Kristine Fornander.

– Vi kommer att fortsätta med kontrollerna. Och generellt tycker vi att vi blir hörsammade och väl bemötta av verksamhetsutövarna, och att man försöker rätta till det som går. Sedan får man komma ihåg att det här är en ögonblicksbild för oss. Vi har flera tusen restauranger och vi hoppas och tror att de försöker göra rätt, säger hon.

Hon betonar samtidigt att gästerna själva också har ett personligt ansvar för att se till att reglerna efterlevs. Förutom att gäster inte får köpa i baren och stå och dricka är det inte heller tillåtet med danstillställningar.

Anpassar kontrollerna

Arbetet pågår både veckodagar och helger, och var insatserna görs styrs av var trängseln kan förväntas vara störst. Hittills har innerstan stått i fokus, och då i synnerhet uteserveringarna. Men kontroller görs även i ytterstaden om det kommer in tips.

– Vi får kontinuerligt in klagomål, polisrapporter och rapporter från ordningsvakter om var reglerna inte efterföljs och lägger upp arbetet utifrån det. Sedan anpassar vi kontrollerna till där vi tror att det finns risk för trängsel, säger Kristine Fornander.

Kristine Fornander, tillförordnad avdelningschef för livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen i Stockholm. Foto: Stockholms stad