ÖVERENS. Från vänster: Lena Wehlin (BEP), Björn Bränngård (BEP), Magnus Persson (C), Monica Norrman (BEP), Pehr Granfalk (M), Samuel Klippfalk (KD), Göran Thingwall (BEP), Sandy Awada (BEP) och Marianne Damström Gereben (L). Foto: Leif Oldenburg

Överenskommelse klar om budgeten

För andra året i rad har Bergshamrapartiet och Alliansen träffat en budgetöverenskommelse. I utbyte mot ett extra stort fokus på lokala frågor kommer Bergshamrapartiet rösta för den Alliansbudget som presenteras i november.

  • Publicerad 19:13, 25 okt 2016

Självklart fortsätter man att satsa på en vinnande häst.

I uppgörelsen står det bland annat att Bergshamrapartiet (BEP) aktivt ska ”stödja alliansens förslag och rösta avslag till eventuella tilläggsyrkanden utöver alliansens förslag”.

Det betyder att Alliansens budget har stöd av 31 mandat av 61 i Solna fullmäktige och att själva voteringen i slutet av november blir en ren formsak.

När uppgörelsen presenterades på tisdagen var det idel leenden och företrädare för både Alliansen och Bergshamrapartiet vittnade om hur positivt samarbetet hade varit under det gångna året.

– Så här måste man jobba, vi är pragmatiska och har med råge uppnått det vi strävande efter. Självklart fortsätter man att satsa på en vinnande häst, sa Göran Thingwall som sitter på Bergshamrapartiets enda mandat i fullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) var också nöjd med samarbetet:

– Tidigare har vi haft mer fokus på helheten. Samarbetet med Bergshamrapartiet har lärt oss att lägga örat till marken och lyssna av vad som händer ute i stadsdelarna, sa han.

De viktigaste punkterna i överenskommelsen:

Utvecklingsarbetet för Överjärva Gård ska fortsätta. Arbetet med att hitta en slutlig placering för de så kallade Rödingarna ska studeras kopplat till järnvägsmiljön.

Förutsättningarna att förbättra det regionala cykelstråk som passerar området ska undersökas. Även möjligheterna att öka exploateringen av Ulriksdalsfältet ska undersökas för att på så sätt skapa bättre underlag för verksamheterna vid Överjärva gård.

Bergshamra vattentorns framtida användning och utvecklingspotential ska utredas.

Åtgärder ska genomföras i Solnas samtliga stadsdelar för att öka tryggheten och förbättra stadsmiljön.

Utvecklingsarbetet vid Bergshamraskolan inklusive Kulturskolan ska fortsätta.

– Det har hänt mycket i Bergshamraskolan under det här året. Den digitala utvecklingen har fortsatt och den upprustade aulan är snart klar att invigas. Bergshamraskolan ska vara en attraktiv skola som elever söker sig till, sa Marianne Damström Gereben (L), ordförande i barn– och utbildningsnämnden.

Om några veckor presenteras Alliansbudgeten i sin helhet. Då bör det enligt oppositionen finnas medel avsatta för att få igång upphandlingen av en ny simhall om det ska kunna bli en byggstart innan 2018.

Dessutom behöver Solna nya grundskolor, bland annat i Huvudsta och i ett längre perspektiv även i centrala Solna.

En inte allt för vild gissning är att kommunalskatten under 2017 kommer ligga kvar oförändrad på samma nivå som nu, 17 kronor och 12 öre per intjänad hundralapp.

Stockholm Direkt