Johan Skyttes väg, från nordost. Foto: Kod arkitekter

Övergiven bensinmack i Älvsjö blir bostäder

Den har stått orörd i minst fem år, den gamla bensinmacken i Älvsjö. Nu finns äntligen planer för den övergivna tomten.

  • Publicerad 11:32, 22 nov 2018

För ett år sedan antogs ett nytt start-pm för den gamla bensinmackstomten på Johan Skyttes väg i Älvsjö. Där nämns att man ska utreda om det går att bygga 30-50 bostadsrätter på tomten med företagslokaler i botten.

Tagit in konsulter  

Varför den gamla bensinmacken har fått stå orörd så länge har att göra med att marken där kräver sanering. Och att den första planen endast tillät en byggnad i två plan för kontor och handel.

– Det har inte funnits tillräckligt stort intresse bland byggbolagen att bara bygga för verksamheter. Och marken måste saneras innan man bygger nytt, vilket kan vara kostsamt, säger Elin Henriksson, stadsplanerare i Stockholms stad.   

Den nya markägaren, däremot, kan alltså få bygga lägenheter ihop med verksamhetslokaler i bottenplanet. Brist på handläggare har gjort att ärendet blivit liggande, tjänstemännen har tvingats prioritera andra jobb, enligt Elin Henriksson. Men nu har staden tagit in konsulter för att jobba med det här. På den 3 000 kvadratmeter stora tomten finns också två villor, som rivs.

Johan Skyttes väg blir ny stadsgata

Planarbetet samkörs med byggplaner för Älvsjö värdshus-tomten, som ligger ett stenkast därifrån på Johan Skyttes väg. Där vill man bygga 20-30 nya lägenheter, som tidningen berättat tidigare, värdshuset rivs då.

– Johan Skyttes väg är utpekad i nya översiktsplanen som ett urbant stråk, alltså en gata som har utvecklingspotential. Därför har vi valt att jobba med de här planerna parallellt, säger Elin Henriksson.

I fallet Johan Skyttes väg tänker man sig en ”stadsgata med lokal karaktär”, enligt staden, ”ett stråk som binder samman villabebyggelsen i Älvsjö villastad och Långbrodal med Älvsjö centrum”.  

Staden tänker ordna ett så kallat tidigt samråd med båda planerna innan sommaren 2019.

– Syftet är att inleda en dialog om den möjliga utvecklingen längs Johan Skyttes väg så snart som möjligt, säger Elin Henriksson.

Beslutet att riva Älvsjö värdshus dröjer

Övergivet. Så här har tomten sett ut länge nu. Foto: hitta.se

Så här ska husen ligga. Foto: Kod arkitekter