Både S och M rasar mot överklagan mot nya tunnelbanan mot Nacka och Söderort. Foto: Anna Molander/Albin Tingstedt

Överklagan kan kosta 100 miljoner i månaden

Nya tunnelbanan till Söderort och Nacka har överklagats, något som kan innebära en dyr nota för skattebetalarna.

  • Publicerad 19:30, 23 okt 2019

Arbetet med förlängningen av tunnelbanans blå linje till Nacka och Söderort försenas efter att ha överklagats till regeringen av en fastighetsägare på Blasieholmen, där fastighetsbolaget har kopplingar till stjärnregissören Jonas Åkerlund,

Nya t-banan till Nacka och Söderort försenas

Nu ska regeringen ta ett beslut i frågan, något som beräknas ta mellan sex och 18 månader.

Överklagan väntas enligt trafikförvaltningen kosta skattebetalarna 100 miljoner kronor i månaden, uppger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm. Bland annat beroende på egna kostnader för projektets organisation och bedömda kostnader för stillastående entreprenörer och en förlängd genomförandetid.

T-banan överklagad – av bolag kopplat till stjärnregissör

Han är inte kritisk till varje medborgares rätt att få sin sak prövad enligt lagen betonar han, däremot till hur lagarna är utformade.

– Överklagan är beklaglig och väntas kosta skattebetalarna upp emot 100 miljoner kronor i månaden. Det väcker frågor om dagens lagstiftning är rätt utformad givet att vi alltför ofta ser samhällsviktiga projekt försenas och fördyras på grund av ett överklagandeinstrument som saknar motstycke i vår omvärld. Den utvecklingen är inte rimlig och det borde våra lagstiftare ta tag i, säger han.

Även Jens Sjöström, (S), oppositionsregionråd instämmer i kritiken och kallar kostnaden "absurd". Han ska nu försöka snabba på processen genom sina partikollegor i regeringen.

– Det finns ett systemfel när självaste regeringen måste gå in och lösa överklaganden på det här sättet. Jag kommer att uppvakta mina partikamrater i regeringen och be dom prioritera detta ärende, Stockholmsregionen växer och vi behöver ha ett tunnelbanesystem som fungerar, säger han i en kommentar.