Överklagar bygge av bostadsområde i Täby – till domstol

Boende kring Näsby slott är inte nöjda med detaljplanen för det som ska byggas kring slottet. Nu kan det tas upp i Mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 12:45, 18 jan 2018

Näsby fastighetsägareförening och Täby villaägareförening har överklagat kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för Näsby slott till Mark- och miljödomstolen.

Föreningarna har ifrågasatt volymen på området som ska byggas kring Näsby slott.

– Vi har haft synpunkter på bland annat höjden. Man har inriktat sig på att göra dem lika höga som de nuvarande kasernerna. Det tycker vi är för högt för det skuggar slottet och förstör utsikten. Slottet är kulturminnesmärkt, säger Tommy Thoweman, kassör i Näsby fastighetsägare förening.

"För hår exploatering"

Han poängterar att de radhus som ligger på Långa raden, öster om slottet, är byggda i ett- eller tvåplan.

– De gjordes så pass låga just med hänsyn att de inte skulle störa vyn mot slottet. Det tycker vi är rätt och därför tycker vi att det blir för högt, det man vill bygga nu i Slottsparken, säger Tommy Thoweman.

– Vi tycker att det man kallar för Norra parken är för hård exploatering. Där vill vi också göra husen lite lägre och ta bort en del av husen, som kommer väldigt nära slottet.

"Fin friluftsoas"

Enligt Tommy Thoweman har de från början sagts att bara de ytor som redan är bebyggda eller asfalterade skulle exploaterats. Men Norra parken ska byggas på en stor äng.

– Det beror på hur man tänker sig miljön och att bevara, då kan man inte bygga på varenda marksnutt som finns.

– Man ser slottsparken som en väldigt fin friluftsoas. Att promenera mellan husen är inte riktigt lika intressant.

De är dessutom tveksamma till trafiken, där Djursholmsvägen redan i dag är ganska hårt belastad.

"Försökt förhålla oss till omgivningen"

Men Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande, tycker att de visst tagit hänsyn till slottet.

– Det är inga jättehöga hus, de hus som är högst är lika höga som kasernerna, som står där i dag. I övrigt är husen två till tre våningar, säger han och fortsätter:

– De husen som ligger i Norra parken är två våningar med inredd vind. Närmast Långa raden är de bara två våningar. Vi har försökt att förhålla oss till omgivningen.

Han poängterar också att Länsstyrelsen uttryckt att de är nöjda med förslaget.

– Slottet är ett byggnadsminne, och det har länsstyrelsen tittat på hur vi hanterar byggnadsminnet och om vi förhåller oss till det på ett lämpligt sätt. De har inte haft några invändningar.

De menar också att man från början sagt att bara de ytor som redan är bebyggda eller asfalterade skulle exploateras, men att man nu ändå bygger på en stor äng?

– Jo det har funnits en inriktning att bygga på ytor som är ianspråkstaget. Det är klart att vissa delar av ytorna som ligger i norra parken i dag är obebyggda. Samtidigt skapar vi nya grönytor på mark som idag är hårdgjorda.

Men vad innebär det här nu?

– Det innebär naturligtvis att det blir en fördröjning. Sedan är det vårt att veta hur lång tid mark - och miljödomstolen behöver på sig för att pröva överklagan. Det brukar innebära någonstans mellan sex och nio månader.

– Hade detaljplanen inte överklagats hade det kunnat bli byggstart 2018. Men det är fortfarande så att det kan ske någonstans i slutet av året.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Ett år efter trafikolyckan: "Vill att det kommer ut"

Nyheter Väntar på dom efter rättegång Att sluta cykla var aldrig ett alternativ för Louise Åkerblom efter att hon förra året var med om en allvarlig trafikolycka. Nu väntar domen mot den bilist som är misstänkt att ha förorsakat...onsdag 23/5 15:09

Vi är stockholm