Vill flagga. Mörbybon Sussie Hedlund föreläser om HBTQ-frågor på fritiden. Foto: Kevin Wedin

Oviss framtid för prideflaggning i Danderyd

Förra året flaggade Danderyd med prideflagga för första gången. Men hur det blir i år är ännu oklart. SD och KD är emot flaggning, medan L och V är för. Regler för hur kommunen ska flagga tas nu fram.

  • Publicerad 18:19, 11 jun 2019

En som kämpat för att Danderyd ska flagga med regnbågsflagga under Prideveckan är Mörbybon Sussie Hedlund.

– Det är en flagga som står för mångfald. Det finns 90 pridefestivaler i Sverige i år och de flesta kommuner flaggar, säger Sussie Hedlund, som var en av de 40 volontärer som byggde upp den allra första Pridefestivalen i Stockholm.

Hon har i år försökt få svar om det blir någon flaggning i år igen, och hoppas på att regnbågsflaggan hissas vid Djursholms slott även i år.

– Jag hoppas verkligen att de tar sitt förnuft till fånga och fortsätter det de påbörjade förra året, så att vi får en tradition med prideflaggan, säger hon.

Just nu jobbar tjänstemän på kommunen med att ta fram en policy för hur det ska flaggas på kommunens flaggstänger – men än så länge finns inga besked om hur det blir med prideflaggan i år.

Vi hörde med lokala företrädare för partierna hur de ser på flaggning under Prideveckan:

Siv Sahlström, Centerpartiet:

”Som gammal scout och scoutledare är jag litet regelkänslig när det gäller flaggning. Så: Slottet måste betecknas som en offentlig byggnad. Danderyds offentliga byggnad. I enlighet med ovanstående regelkänslighet anser jag att svenska flaggan ska hissas och halas reglementsenligt på slottsgården, alla fastställda allmänna flaggdagar. Jag vet inte om man brukar få använda offentliga byggnaders flaggstänger för olika organisationers flaggor. 

Jag tycker att vi ska skaffa oss regler för flaggning på slottet. På så sätt blir det inte godtyckligt vem som får tillstånd att flagga och vem som nekas. Alla ska enkelt kunna ta del av reglerna.”

Bengt Sylvan, Liberalerna:

”Flera ledamöter inom L gjorde en laginsats och verkade för att kommunen flaggade med prideflaggan. Givetvis anser vi att vi ska göra detta även i år!”

Joachim Gahm, Kristdemokraterna:

”Vi säger nej till prideflaggor på kommunens byggnader. Det handlar inte om homosexuellas rättigheter, utan om politik. Pride är en vänstersekteristisk organisation (Föreningen Stockholm Pride uppger själva på sin hemsida att de är partipolitiskt obundna, reds anm.) som politiskt sett står mycket långt från KD:s värderingar. Dessutom är det odemokratiskt att utesluta SD, ett parti som sitter i riksdagen."

Hanna Bocander, Moderaterna:

”Det finns inget reglemente kring flaggning i Danderyds kommun. Tjänstemännen har fått i uppdrag att ta fram ett sådant, därefter tar M ställning.”

Karsten Inde, Socialdemokraterna:

Vår inställning är att prideflaggan mycket väl kan hissas på slottet och på andra offentliga platser. Den står för öppenhet, mångfald och allas lika värde.

Eva Bergman, Sverigedemokraterna:  

”Vi anser inte att kommunen ska flagga för pride då pride står för en exkluderande värdegrund. Sverigedemokraterna har, till skillnad från övriga riksdagspartier, aldrig blivit inbjudna till Stockholms Pridefestival trots att vi har många homosexuella medlemmar och driver en HBTQ-vänlig politik. Därmed utesluter man var tionde Danderydsbo.”

Susanne Fallqvist, Vänsterpartiet:

”Vi står bakom alla människors lika värde. Det behövs mer kunskap i samhället om HBTQ- personers utsatthet. Vi tycker därför att Priderörelsen är positiv och ställer oss bakom den.”

Så mycket ska det kosta att bada i nya Täbybadet

Nyheter Ny upphandling av Norrskogsbadet 2022 kommer Täbys nya badhus att stå klart i Täby park. Så här mycket kommer det att kosta att bada.torsdag 12/12 12:09

Syskonens pepparkakshus sprider glädje på äldreboende

Nyheter "Alla som vill kan baka eller hälsa på ett äldreboende" Brukar du också svära över att pepparkakshuset blir misslyckat år efter år? Det är inget som Elin Sunnert från Danderyd känner igen. Hon bakade ett hus med snickarglädje – som numera ”bor” hos de...torsdag 12/12 12:06