Ovisst. Eftersom stadens planer på att bebygga området runt tågdepån i Alvik är på paus, hoppas SL att avtalet om depån kan bli förlängt. Foto: Mikael Andersson

Oviss framtid för tågdepån i Alvik

En förlängt avtal för Brommadepån i Alvik, en uträtning av tunnelbanespåret och eventuell nedläggning av Stora mossens station. Det är mycket som ska på plats när framtidens Alvik planeras, och än är man bara i startgropen.

  • Publicerad 16:34, 30 aug 2019

Turerna kring tågdepån i Alvik har varit många. Fastigheten ägs av Stockholms stad, och i över ett decennium har det varit tal om att SL ska flytta depån för att denna ska överdäckas med bostäder i enlighet med stadens planer på att exploatera Alvik till ett större bostadsområde.

Läs även: SL-depån blir kvar – i minst sex år till

Men flytten av depån har ständigt skjutits fram, nu senast till 31 december 2021. Avtalet som gäller idag mellan staden och SL är att en ny depå med uppställningsplats för Nockebybanans vagnar samt ett vändspår för tunnelbanan ska anläggas inom samma fastighet som finns idag. I avtalet står det också att om SL inte flyttar depån innan 2021 tar slut, blir de återbetalningsskyldiga 220 miljoner kronor till staden.

Men enligt trafikförvaltningen (SL) skulle det ta minst tre år att riva och anlägga en ny depå, något som inte beräknas vara genomförbart. Därför vill man nu förlänga avtalet med staden.

Byggplaner på paus

En av anledningarna till att depån inte har flyttats tidigare, är att stadens planer för område Alvik västra (depån, tunnelbanan och Nockebybanan), inte har kommit igång.

– Vi har inte gjort några ritningar över vad som ska bli där, Alvik västra är pausat, det blev för stort helt enkelt. Jag hoppas att det klarnar under hösten, säger Matilda Lewis på exploateringskontoret.

Därför går det inte heller att säga hur långt fram det befintliga avtalet om depån kan förlängas.

– Det beror på tidplanen för stadens fortsatta planarbete, omfattningen och resultatet av de gemensamma utredningarna, säger Elin Lindström, presskommunikatör på trafikförvaltningen.

Flytta tunnelbanestation

Stockholms stad har även föreslagit att tunnelbanans "gnisselkurva" väster om Alvik ska rätas ut för att ge plats för fler bostäder.

En konsekvens av att räta ut kurvan blir dock att Stora mossens station skulle försvinna då spåren inte längre kan passera där. Ett annat alternativ är att Stora mossen slås ihop med Abrahamsberg och en station anläggs mellan dessa två områden.

Elin Lindström påpekar dock att det än så länge bara rör sig om en utredning.

– Det här är i ett väldigt tidigt skede där vi tittar på olika aspekter av hur en förändring skulle påverka närområdet, både positiva och negativa konsekvenser. Utredningen innebär alltså inte att vi har några konkreta planer på att dra om spåret i dagsläget, säger Elin Lindström.

Flytt. Någon gång i framtiden ska Brommadepån i Alvik endast rymma Nockebybanans vagnar och ett vändspår för tunnelbanan. Foto: Karoline Montero Araya

Brommadepån

Fastigheten heter Akka 4 och arrenderas ut till SL av Stockholms stad.

Depån rymmer Nockebybanan, tvärbanan, tunelbana och bussar. För tillfället står även Spårvägsmuseets fordon här.

En ny tvärbanedepå håller på att byggas i Rissne, i anslutning till tunnelbanans depå. Dit är tanken att tvärbanans nya fordon ska stå när depån är klar, cirka 2024.

En bussdepå i Tomteboda håller på att byggas, och när den är färdig vid årsskiftet 2020/2021 finns planer på att flytta bussar dit.