Illustration. Livsmedelscentret i Larsboda som det kan komma att se ut om några år. Foto: Liljewall arkitekter/Stockholms stad

Ovisst kring nytt livsmedelscentrum i Farsta

Det är osäkert om det nya planerade livsmedelscentrumet i Larsboda blir av. Först krävs att minst ett 15-tal företag vill flytta dit – men än så länge har ingen sagt ja.

  • Publicerad 17:02, 2 maj 2018

Det nya livsmedelscentret Larsboda i Farsta planeras för att företagen som sitter i Slakthusområdet idag ska ha någonstans att ta vägen när Slakthusområdet bebyggs med bostäder.

Men än är inga avtal klara och med tiden har staden tvingats banta ner både budget och yta för projektet i Larsboda. Får de inte ihop tillräckligt med hyresgäster är det tveksamt om området ens byggs.

– För att det ska vara värt krävs att minst 65 procent av ytorna hyrs ut. Men allt talar för att det blir av. I höst bör det vara klart hur många som flyttar dit, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd.   

Hyran knäckfråga  

Enligt Peter Ögren, ordförande i föreningen Slakthusområdets företag, där cirka 80 företag är medlemmar, har det aldrig funnits ett ointresse från företagen att flytta till Larsboda, utan knäckfrågan är vad som är en rimlig hyra.  

Staden krymper Slakthusområdet 2.0 - rejält

– Staden lade fram ett förslag till hyresnivå men vi tyckte att det var för högt, så nu väntar vi på att de ska återkomma med ett nytt förslag, säger Peter Ögren som är vd för Engvall & Aug. Falk AB, som driver nötstyckningsföretag i Slakthusområdet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Det finns också en besvikelse över att det som från början var tänkt att bli ett stort livsmedelskluster har krympt till ”ett vanligt byggprojekt” med plats för ett 15-tal företag, enligt Peter Ögren.

Skriva på i september

Enligt staden beror krympningen av Larsboda, och att det tar tid, på flera saker. Bland annat har direktiven ändrats efter hand.

– Storleken på centrumet måste motsvara efterfrågan, och det har utretts. Därför har företagen inte fått något konkret avtalsförslag från oss att ta ställning till, säger Linda Laine, kommunikatör för livsmedelscentrumet i Larsboda.  

Hit ska Slakthusområdet flytta

Just nu förs dialoger med cirka 15 företag om vilken typ av lokal de behöver. Efter det inleds hyresförhandlingar och först efter det vet staden säkert hur många som flyttar till Larsboda.

– Planen är att kunna skriva på hyresavtalen i september, säger Linda Laine.  

Vad händer om ni inte lyckas hyra ut 65 procent?

– Det kan jag svara på. Vi har ett uppdrag att bygga det här, det är det jag kan säga just nu, säger Linda Laine.

Byggstarten är villkorad av att 65 procent av lokalerna är uthyrda. I så fall sker inflyttning vid årsskiftet 2020/2021.

Industriepok i graven när slakthusen blir till bostäder

Översikt. De mörka byggnaderna är livsmedelscentrumet. Foto: Liljewall arkitekter/Stockholms stad